Avukatın etek boyuna karışan zihniyetten işçinin makyajına yasak!

Avukatın etek boyuna karışan zihniyetten işçinin makyajına yasak!

Sağlık Bakanlığı’nın taşeron işçilere ilişkin hazırladığı cezai yaptırım çizelgesinde, “İşveren aile üyesine sataşmak”, “Şarkı söylemek”, “Hiyerarşiye uymamak”, “Tedavi edilmeyen hastalığa tutulmak”, “Makyaj yapmak” ihtar, yevmiye kesintisi ve işten atma gerekçesi olarak sayıldı.

Esnek ve güvencesiz çalışmanın temel çalışma biçimi haline getirildiği ve derinleştirilmeye çalışıldığı bu koşullarda işten atma gerekçeleri de alabildiğine hoyratlaşabiliyor. Taşeron işçi çalıştırmakta oldukça mahir olan Sağlık Bakanlığı’nın işçilere ilişkin hazırladığı cezai yaptırım çizelgesi bunun tipik ifadesi. Bu çizelgeye göre şarkı söylemek de makyaj yapmak da işçi kıyımına gerekçe olabilecek!

İşçilere aynı zamanda kendi dinci-gerici ideolojik kodlarıyla şekillenmiş davranış biçimlerinin dayatılması anlamına gelen bu çizelge, bundan sonrası için geliştirilmeye çalışılan çalışma nizamının anlaşılması açısından da çarpıcı…

Avukatlara etek boyu dayatan, hatta bunu taciz boyutlarına vardıran bu anlayışın sağlık çalışanına dayattığı da bunlar oluyor!

Sağlık Bakanlığı’nın, bünyesinde çalıştırdığı taşeron işçilere ilişkin hazırladığı cezai yaptırım çizelgesindeki kusurlu fiil ve davranışlar; patron ve amirlerle uyum, ahlaki davranışlar, iş arkadaşlarıyla ve diğer kişilerle ilişkiler, iş kurallarına uyum, mesai düzeni, sağlık kuralları ve kılık kıyafet olarak sıralandı.

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayitin’in haberinde bu kurallar şöyle sıralanıyor:

Patronun aile üyesine sataşan atılacak: İşveren ve amirlerle uyum başlığı altında; amirlerle kavga eden, işveren aile üyelerinden birine sataşan personel direkt ihraç edilecek. “Ağırbaşlılığa uymayan” davranışlarda bulunan, amirler tarafından verilen görevlere itiraz eden personelin önce yevmiyesi kesilecek tekrarlanırsa ihraç edilecek.

Şarkı söyleyen önce ihtar sonra ihraç: Ahlaki davranışlar içinde yedi günden fazla hapisle cezalandırılmak da işten atılma gerekçesi olarak sayıldı. İşyerinde şarkı söyleyen personelin de önce ihtar ile uyarılması durumun tekrarlanması halinde işten atılmaya kadar varması dikkat çekti.

Hiyerarşiye uymayana önce yevmiye kesintisi sonra ihraç: İşyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan eşyaları otuz günlük ücretinin altında bir tutarla ödenebilecek derecede hasara ve kayba uğratan personel hem hasar bedelini ödeyecek hem yevmiyesinden kesilecek. Tekrarlandığı durumlarda ise işten atılacak. Kendisine tahsis edilmeyen araç gereç ve bilgisayarları izinsiz ve amacı dışında kullanan personel ve mesai içinde dinlenen personelin yevmiyesi kesilecek. Yine tekrarlanırsa ihraç edilecek. Üst makamlara bir konunun iletilmesinde hiyerarşik sıraya uymayan personelin yevmiyesi kesilecek, tekrarlanırsa ihraç edilecek.

Kapı dışında işyerine girip çıkmak ihtardan ihraca: Girilmesi ve oturulması yasak yerlere girmek ve oturmak, çalışma saatlerinde kitap, dergi, gazete okumak, elektrik, makine ve tesisatları tamir etmeye çalışmak, görev başında sigara içmek, işten erken ayrılmak, yemek molasına erken çıkmak, giriş çıkışlara ayrılan kapılar dışındaki yerlerden işyerine girip çıkmak, ihtardan yevmiye kesintisine tekrarlanırsa ihraca varan gerekçeler olarak yer aldı. Gözaltına alınmak direkt işten atılma gerekçesi olarak verildi.

Tedavi edilemeyen hastalığa tutulan ihraç: İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilmeyecek nitelikte olması bile direkt ihraç gerekçesi olarak sayıldı. Sürekli rapor almak da yevmiye kesintisinden ihraca kadar gerekçe oldu.

Makyaj yapana önce ihtar sonra ihraç: Kılık kıyafet başlığı altında “dikkat çekecek şekilde makyajlı olarak görev yapmak” önce ihtar, sonra yevmiye kesintisi sonra ihraç gerekçesi sayıldı.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

1 Yorum

  • Hasan
    03/06/2019, 22:36

    Destekliyoruz. Bazıları siyasilere yaklaşıp hastanelşerde kök söktürüyordu. Bu kadarda olmaz.

    YANIT

İlgili yazılar