Başka bir dünya kurma iradesi ve cesaretidir Newroz!

Başka bir dünya kurma iradesi ve cesaretidir Newroz!

Zamanın Dehaq’ı olan emperyalist kapitalizme karşı devrim ve sosyalizm için mücadele çağrısıdır Newroz!

Ezilenin zalime, elindeki erki sömürü ve zulmü derinleştirmek için kullanan tiranlara karşı verdiği mücadelenin evrensel mitosudur Newroz!

O yüzden ölümsüzleşmiş, o yüzden her devirde insanlığın ezilen tarafınca yeniden güncellenip, ruh ve vücut kazanabilmiş, o yüzden en karanlık, en zorlu günlerde bile umudun simgesi olabilmiştir.

İnsanlığın ezilen-sömürülen, baskı ve eşitsizliklere maruz kalan tarafı tarihin en zorlu dönemlerinde olağanüstü bir yaratıcılık, gözüpeklik ve adanmışlıkla kendisine yeni bir yol açmasını bilmiştir. Bu, çoğu zaman bir bireyin ölümü hiçe sayıp ezilenlerin kolektif aklını kuşanarak zalimin beynine inen bir balyoz olmuştur! Onun çaktığı tek bir kıvılcım, korkuya, çaresizliğe teslim olmuş, ama bu karanlığı yarıp geçme isteğiyle yanıp tutuşan toplumların silkelenip kendi güçlerine inanmalarını sağlamıştır. Kahramanlık, bireylerin cesaretli eylemlerinden çıkıp kolektif bir tutuma dönüşebilmiştir. Aslında o bireysel çıkışların arkasında da –ona o hedef açıklığını ve ileri atılma cesaretini kazandıran- kolektif bir birikim süreci vardır.

Demirci Kawa’nın halkların evlatlarının beynini yiyerek yaşayabilen zalim Dehaq’a karşı kuşandığı cesaret ve gözüpekliği halkının yaratıcılığıyla birleştirip bir balyoza dönüştürmesi ve artık her yerinden irin akan bir sistemi o balyozla yerle bir etmesi ve bu cesareti halkına bulaştırması işte böyle bir ilişkiyi anlatır.

Tarihin en karanlık dönemlerinin anlamlı çıkışlarla parçalanmasının birer mite dönüşmesi bundandır. Bizim o mitlere ihtiyacımız olacağı bilinircesine tarihe kaydedilmişlerdir. Ezilen halkların, sömürülen, eşitsizlik ve baskıya maruz kalanların kolektif hafızasında her yeni karanlık anında güç alacakları bir dinamik olarak parlasınlar diye…

Kawa’nın ruhunun tarihin derinliklerinden çıkıp güncel bir gerçeğe ve binlerce Kawa’ya dönüşmesi işte böyle bir süreci anlatır.

O ruh bazen Diyarbakır zindanındaki zulme karşı Mazlum’ların elinde bir kibrit çöpü olup dile gelir! O kibrit çöpündeki alev binlerce meşale olup Kürt dağlarını, kentlerini aydınlatır; bir tiranlar cehennemi olan Ortadoğu’da yeni bir kurtuluş arayışına dönüşür.

Kawa’nın ruhu bugün insanı, toplumu, doğayı bir kurt gibi kemiren emperyalist kapitalist sisteme karşı verilecek kolektif mücadelenin içinde kendisine yeni bir yol arıyor.

Tüm anlamlı toplumsal ilişkilerin metalaştırıldığı, insanın bu metalaşmış ilişkiler cehenneminde kendi kendisini tükettiği, toplumsal güç ve kolektif hareket gibi anlamlı değerler unutulsun diye her türlü çürümüş hazzın “değer” olarak sunulduğu, yalnızlığın dehlizlerinde intiharın yaygınlaşan bir “çıkış” yoluna dönüştürüldüğü bu barbarlık çağında Kawa’nın cesaretine, adanmışlık ve zekasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor insanlık!

Doğanın, tarihin talan edildiği, insanlığın ortak değerlerinin gözü dönmüşçe yağmalandığı, emperyalist haydutlar ve işbirlikçilerinin dünyanın hemen her yerini hegemonya ve güç mücadelesinin alanı haline getirdiği, işçi ve emekçileri, ezilen halkları bu mücadelelerin tetiklediği savaşlarla-iç savaşlarla kan ve barut kokusuyla yaşamaya zorladıkları bu çağda Kawa’nın ruhu yeni bir yol açmaya çağırıyor!

Halkların emperyalist barbarların hegemonya ve güç mücadeleleriyle yerlerinden edildiği, insan kaçakçılığının sistemin organik bir parçasına dönüştüğü, göçmenliğin bu tarihsel karanlığın temel hareket biçimine dönüştüğü bu sistemi yerle bir edecek bir savaş çağrısıdır Kawa’nın ruhu!

Üretilen toplumsal zenginlik düzeyiyle işçi ve emekçilerin yaşadığı sefalet arasındaki muazzam uçurum ve çelişkinin kan donduracak bir nitelik kazanmış olmasına karşı başka bir dünya kurma iradesi ve atılımıdır Newroz!

Üretimin ulaştığı devasa toplumsal düzeye, üretici güçlerin ulaştığı baş döndürücü gelişmeye rağmen işçi ve emekçilerin yaşamlarının her geçen gün daha fazla yoksullaşması ve yoksunlaşmasına karşı mücadele çağrısıdır!

Sömürünün, kölelik koşullarının daha fazla nasıl derinleştirilebileceği, işçi ve emekçilerin ruhlarıyla sisteme daha fazla nasıl bağlanarak köleleştirilecekleri üzerine kafa patlatan ve fakat tek bir virüs karşısında bile iflas edecek kadar toplumsal ihtiyaçlardan uzaklaşmış bu çürümüş sistemin temellerine balyoz indirmektir Newroz!

Savaşın, sömürünün, her türlü gericilik ve ayrımcılığın, eşitsizlik ve emekçi insanlık için çekilen tüm sınırların yerle bir edilme çağrısıdır!

Zamanın Dehaq’ı olan emperyalist kapitalizme karşı devrim ve sosyalizm için mücadele çağrısıdır Newroz!


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar