Çocuk hakları kurumları: Çocuk istismarının affı olmaz!

Çocuk hakları kurumları: Çocuk istismarının affı olmaz!

Çocuk hakları konusunda çalışma yürüten 14 örgüt koronavirüs nedeniyle gündemde olan infaz düzenlemesinin çocuk istismarcılarını da kapsaması üzerine ocak ayında TBMM Adalet Komisyonu’na sundukları raporun dikkate alınmasını istedi

Koronavirüs salgınında ciddi risk altında bulunan tutuklu ve hükümlülerin ayrım yapılarak salıverilmesine ilişkin infaz düzenlemesine dönük tepkiler devam ediyor. Yapılan düzenlemenin çocuk istismarcılarını, tecavüzcülerini, kadına şiddet uygulayanlar ve uyuşturucu kaçakçılarını da kapsarken; devrimci tutsakları, facebook paylaşımı nedeniyle tutuklananları, gazetecileri, milletvekillerini… dışında tutmasının netleşmesiyle tepkiler daha da büyüdü.

Cinsel istismara maruz bırakılan çocuğun istismar edenle evlendirilmesi yoluyla, istismarcının aftan yararlanacağı bilgisi üzerine çocuk hakları konusunda çalışma yürüten 14 örgüt, daha önce Meclis Adalet Komisyonu’na sundukları raporu yeniden gündemleştirdi.

Adalet Komisyonu’nda görev alan milletvekilleriyle görüşmeler yaparak, yapılması gereken kalıcı yasal düzenlemelerle ilgili hazırladıkları raporu gerekçeleriyle anlatan örgütler, koronavirüs nedeniyle konunun yeniden gündemleşmesi üzerine raporu komuoyuyla paylaştı.

Örgütler, “Gelinen aşamada, çocuklara yönelik cinsel istismar suçu işlemiş kişilerin infaz yasasıyla salıverilmelerinden endişe duyuyor ve çocuk haklarını savunan 14 örgütün imzasıyla Ocak ayında  hazırladığımız raporun dikkate alınmasını talep ediyoruz” diye belirtti.

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI VE ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME HAKKINDA ÖNERİLER” başlıklı raporda, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; cinsel istismara maruz bırakılan çocukların yüzdesinin  2014’ten 2016’ya kadar yüzde 33 oranında arttığı; 2006 yılında yüzde 42,5 olan çocuk cinsel istismar hükümlülerinin oranının ise, 2016’da yüzde 58,8’e çıkarak ciddi bir artış gösterdiği belirtiliyor.

Çocuk istismarının bu boyutlara ulaşması, bu toplumsal soruna karşı alınması gereken önlemler konusunda 3 adım öneren raporda bunlar şöyle özetleniyor:

-Cinsel istismar eylemi ortaya çıkmadan önce koruyucu önleyici çalışmaların gerçekleştirilmesi,

-Riskli gruplara ulaşılması,

-Cinsel istismar eyleminin ortaya çıkmasının ardından faillere yönelik cezai yaptırım süreci ve istismara maruz bırakılanların psikososyal destek sürecini de içeren sağlık tedbirlerinin alınması.

Uluslararası sözleşmelerin de hatırlatıldığı raporda çocuk istismarına ilişkin gerek hukuksal gerek toplumsal alanda yapılabilecekler ayrıntılarıyla anlatılıyor.

Raporu hazırlayan örgütler şunlar:

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği

Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı

Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Gençlik Ağı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

FİSA Çocuk Hakları Merkezi

Hak İnisiyatifi

İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu

Kaos Gl Derneği

Roman Hakları Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi

Türk Psikologlar Derneği

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi

Veli Der


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar