‘Dersim’ kararına jet yanıt!

‘Dersim’ kararına jet yanıt!

Erzincan Savcılığı, Tunceli Valiliği’nin belediyenin isminin yeniden Dersim olmasına yaptığı itirazı yürütmeyi durdurma yönünde karara bağladı

Rejimin genlerine işlemiş Kürtlük korkusu ve düşmanlığı Dersim ismi karşısında gösterilen reflekslerle bir kez daha açığa çıktı. İl Belediye Meclisi’nin kayyım döneminde indirilen Dersim tabelasının yeniden asılması kararı vermesi üzerine yer yerinden oynadı! Kemalist çevreler en cevval girişimlerini başlatıp, o betonlaşmış şovenizm zehirlerini bir kez daha kustu. Daha birkaç yıl önce PR çalışmasının parçası olarak bol bol ‘Dersim’ diyen hatta yaşanan katliamla ilgili kürsülerden gözyaşları döken AKP’nin, özelde de Tayyip Erdoğan’ın şef değneği haline gelmiş valiler hızla mahkemeye başvurdu, mahkemeler de jet hızıyla yürütmeyi durdurma kararı aldı!

Valinin başvurusu üzerine mahkeme durdurdu

Tunceli Valiliği, Belediye Meclisi’nin kararını “hukuka ve yasal mevzuata aykırı” olduğu gerekçesiyle Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin talebini değerlendiren Erzincan İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

’7 gün süre verildi’

Mahkemenin kararında, “Tunceli Belediyesi hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek yerine ‘Dersim’ ibaresinin yazılmasına dair dava konusu işlemin yerine getirilmesi halinde doğacak zararın kamunun menfaati ve işlemin etki alanı dikkate alındığında giderilemeyeceği, için gereken koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır. Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp, ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusunu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı Kanun’un 27/5 maddesi uyarınca savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 15 gün süre tanınmasına, iş bu kararın tebliğ edilmesine, 7 gün içinde Erzurum İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmaz üzere oy birliğiyle karar verildi” denildi.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar