DİSK ve Türk-İş’te örgütlü işçiler kıdem için eylemdeydi

DİSK ve Türk-İş’te örgütlü işçiler kıdem için eylemdeydi

Türk-İş ve DİSK’in örgütlü olduğu 81 ilde ve tüm işyerlerinde işçiler bugün kıdem tazminatı haklarının gasbedilmesine, esnek-güvencesiz çalışmanın dayatılmasına karşı “grev” sloganlarıyla eylemdeydi

Türk-İş ve DİSK’in örgütlü olduğu tüm işyerlerinde işçiler bugün kıdem tazminatı haklarının gasbedilmesine, esnek-güvencesiz çalışmanın dayatılmasına karşı eylemdeydi. Fabrikalarda yürüyüşler yapılıp, basın açıklamaları gerçekleştirilirken, kent meydanlarında da sendika yöneticileri ve işçilerin katıldığı kitlesel açıklamalar yapıldı.

Kocaeli Gebze sanayi havzasında bugün gerek Türk-İş’in gerekse DİSK’in örgütlendiği tüm fabrikalarda işçiler yaptıkları eylemlerde kıdemin ortadan kaldırılması ve esnek-güvencesiz çalışmaya karşı genel greve gideceklerini vurguladılar. Grev sloganlarının sık sık atıldığı eylemlerde, metal, belediye, maden ve petro-kimya işçilerinin gücü hissedildi.

DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu: Kıdeme uzanan elleri kırarız!

Kıdem tazminatının ‘Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ adı altında gasp etme girişimine karşı DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’te örgütlü Cengiz Makine, Sarkuysan, Korman Çelik, Legrand, Çayırova Boru, Yücel Boru ve Kocaeli’ndeki diğer 12 fabrikada işçiler sabah vardiyası girişinde yürüyüşler yapıp, basın açıklamaları gerçekleştirdiler.

BMİS ayrıca Bilecik, Çorlu, Eskişehir, Bursa, İskenderun, İzmir, Manisa’da örgütlü olduğu tüm fabrikalarda kıdem hakkının ortadan kaldırılmasına karşı “grev sebebidir” açıklamaları yaptı.

DİSK Genel Sekreteri ve BMİS Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu Kocaeli’de Bekaert fabrikası önündeki eyleme katılarak “Kıdeme uzanan eller kırılır” diyerek bu konuda asla taviz vermeyeceklerini söyledi.

Serdaroğlu, “İşçi, Ankara’ya yürüdü ve DİSK’e sahip çıktı Bugün sadece DİSK’e değil, Türkiye işçi sınıfına saldırı var. Bu zor zamanda kıdem tazminatına göz koydular. Biz 99 depremini yaşadık. İnsanlar, göçük altındayken SSK ile ilgili kanun çıkardılar. İnsanların mezarda emekli olmasını sağlayacak kanun çıkardılar. Şimdi de insanlar ölümle savaşırken kıdem tazminatını gündeme getirdiler. İşçinin parasıyla varlıklarını sürdürmek istiyorlar. İşsizlik sigortasını bitirdiler gelir kaynağı yaratmak istiyorlar. Sİzler de bunlara tepki göstermek zorundasınız” diye belirtti.

Belediye işçileri ayaktaydı

DİSK’e bağlı Genel-İş’in örgütlü olduğu belediyelerde de işçiler kıdem tazminatının gasbedilme saldırısına karşı kitlesel eylemler gerçekleştirerek, “grev sebebidir” dediler.

TÜRK-İŞ ÜYESİ İŞÇİLERDEN GREV HATIRLATMALI TEPKİ

Türk-İş’in örgütlü olduğu tüm fabrika ve işyerlerinde de işçiler yürüyüş ve basın açıklamalarıyla kıdem hakkının ortadan kaldırılması ve esnek-güvencesiz çalışmanın dayatılmasına karşı grev kararlarını hatırlattılar.

Türk-İş, genel merkez binası önünde de sendika yöneticilerinin ve işçilerin katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Açıklamada “Dünya pandemi ile uğraşırken Türkiye’de işçilerin haklarına göz dikiliyor” dendi, genel grev uyarısı yapıldı.

Adana: Esnek çalışma ve kıdem tazminatının masaya yatırılmasını kabul etmiyoruz

Adana’da Türk İş 4’üncü Bölge Temsilciliği, hükümetin gündeme aldığı Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası, işçinin tek güvencesi olan KIDEM tazminatını ortadan kaldırmaya yönelik girişimlere karşı basın açıklaması yaptı. İnönü Parkı’nda bir araya gelen yüzlerce işçi “Kıdem’e uzanan eller kırılsın!” sloganları ile kıdem tazminatının fona devrine izin vermemekte kararlı olduklarını gösterdi.

Konfederasyona bağlı tüm sendikaların katılımı ile gerçekleştirilen açıklamada konuşan Türk İş 4’üncü Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, ekonomideki sıkıntıların çözümünün işçileri haklarının budanmasında arandığını belirterek “Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmaya çalışılıyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz” dedi.

Düzenlemenin işçilerin salgında işsizlikle baş etmeye, işini korumaya çalıştığı bir dönemde getirilmek istendiğini ifade eden Gülnar, “Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması, hakkın 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi hakkın tasfiyesine yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Zonguldak: Atalarımızın mirasını çocuklarımıza bırakacağız

Madencilerin başkenti Zonguldak’ta da Madenci Anıtı önünde bir açıklama yapılarak, “Kıdem tazminatına dokunmayın!” denildi.

Basın açıklamasına GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS, Türk-Metal Sendikası, Belediye-İş Sendikası, Tez-Koop-İş Sendikası ile Selüloz-İş Sendikası Şube Başkan ve Yöneticileri katıldı.

Basın açıklamasını okuyan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil şunları söyledi:

Hükümet; işçiler, emekçiler olarak 84 yıllık kazanımımız olan; atalarımızın, şehitlerimizin mirası Kıdem Tazminatı hakkımız üzerinde düzenleme yapmak istiyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara da esnek çalışmayı dayatarak, bu yolla kıdem ve ihbar tazminatını kaldırmak istiyorlar. Ayrıca İşsizlik Sigorta Fonu kesintilerini artırmak istiyorlar. İşçileri, kamu ve özel diye bölecek başka hesaplar da yapıyorlar. Kamuda uygulanmayacak, özel sektörde uygulanacak diyerek kafaları karıştırmak istiyorlar. Kıdem Tazminatı yerine, kulağa hoş gelen Tamamlayıcı Emeklilikten söz ediliyor. Ama ortada paylaşılan ve sosyal taraflara sunulan bir taslak yok. Sadece medyada yer alan haberler var. Kıdem Tazminatı konusunda sosyal taraflar olan biz Sendikaların ve işverenlerin herhangi bir talebi bulunmuyor. Sosyal taraflar arasında bir mutabakat da yoktur. Biz, Kıdem Tazminatı alamayan çalışanların, kıdem tazminatlarını güvenceye almak için mevcut yasaya küçük bir ilave yapılmasının yeterli olduğunu her zaman ifade ettik.

“Fatura yine işçiye kesilmeye çalışılıyor”

Ekonomide mevcut sıkıntıların aşılması için çözümün yine işçide arandığını, faturanın işçiye kesildiğini vurgulayan Yeşil; “Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Emek camiası, işçi sınıfı bir bütündür. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Kamu ve özel tüm işçiler olarak haklarımızı savunacağız. Biz; atalarımızın mirasını çocuklarımıza bırakacağız. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de şimdiye kadar görülmemiş küresel bir salgın hastalığa karşı topyekun bir savaş verilirken bu düzenleme gündeme getiriliyor. İşçiler; zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedir. İşini korumaya çalışmaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur” dedi.

Kıdem tazminatıma dokunma

Kıdem tazminatının koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş, uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessese olduğu yönündeki görüşlerinin net olduğunu ifade eden Yeşil şöyle konuştu;

TÜRK-İŞ kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süregelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir.  TÜRK-İŞ Genel Kurullarında oybirliğiyle alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Alınan kararın arkasındayız. Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve TÜRK-İŞ’in kırmızı çizgisidir.  Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi, bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz.  Bugün Türkiye’nin her yerinde yeni bir kampanya başlatıyoruz. Hazırlanan bez afişler binalarımıza asılacak, tüm işyerleri, evlerimiz ve arabalarımız posterlerle donatılacaktır.

 


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar