İş cinayetlerine cezasızlık, işçinin hasta olmasına ‘ceza’!

İş cinayetlerine cezasızlık, işçinin hasta olmasına ‘ceza’!

İşçiyi hasta eden, öldüren çalışma koşullarına karşı cezasızlık politikası izleyen yargı bu sefer de sağlığı bozulan işçinin savunmasız ve tazminatsız atılmasına onay verdi!

Yargıtay’ın aldığı son karara göre işçi hasta olamaz, hastaysa da çalışamaz, hasta olma suçunu işlediği için de tazminat haklarından yararlanamaz!

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu kararına göre patron, hastalığı tedavi edilemeyecek nitelikte olan ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğu sağlık kurulunca saptanan işçiyi, savunmasını almadan derhal işten çıkarabilecek

Yargıtay’ın içtihat oluşturan kararı ile böyle durumlarda “işçiden savunmasını alma” şartı kaldırılmış oldu. İşverene “haklı nedenle fesih” hakkı tanındığı için atılan işçinin tazminat alabilmesi de zor.
Patronun iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine dair kararının işçiye ulaşmasıyla iş sözleşmesinin derhal sona ereceğine dikkat çekilen kararda, “Bu nedene dayanarak yapılacak fesihlerde ihbar süresine eklenecek 6 haftayı aşan işe devamsızlık halinin yeterli olduğu, bu hakkın kullanımı için başka bir şart öngörülmediğine” işaret edildi.

Hastaysan çalışmaya da yaşamaya da hakkın yok yani. Aynı Yargıtay, işçinin sağlığının bozulmasına neden olan patron suçları konusundaysa sus pus!

Bu kararın patronlar için işçi kıyımında kullanacakları yeni bir enstrümana dönüşmesi is kaçınılmaz.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar