İşsizlik büyüyor: Kasım döneminde 327 binlik artış!

İşsizlik büyüyor: Kasım döneminde 327 binlik artış!

TÜİK ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan kasım dönemindeki işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre işsizlik bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puan yükselerek yüzde 13,3’e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan kasım dönemi işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre kasımda işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak yüzde 13,3 düzeyine yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. Kayıt dışı çalışma oranları hız kesmeden yükselmeye devam etti!

TÜİK bu oranları çırakları, stajyer öğrencileri ve geçici işçileri de kapsayacak şekilde belirliyor. Ayrıca sadece İŞKUR’a başvuranlar ve SGK kayıtlarına geçebilen işçilerin durumunu ölçüt alıyor. Bu gerçekle birlikte düşünecek olursak işsiz sayısının resmi verilerin çok çok üstünde olduğu açıktır.

TÜİK’in sağlıksız hesaplamalarına rağmen açıklanan oran ekonomik krizin nasıl bir yıkımla hükmünü sürdürdüğünü göstermeye yetiyor. Sözkonusu oran genç işsizlik açısından bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak yüzde 24,5 gibi vahim rakamlarla ifade ediliyor. En vahimiyse ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranıdır. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artan bu oran yüzde 25,2 gibi bir düzeye tırmanmış durumda. Yine tarım dışı işsizlik oranı da 1,1 puanlık artış ile yüzde 15,4 düzeyine yükselerek, istihdam olanaklarının ne ölçüde daraldığını gösteriyor.

İstihdam edilenlerin sayısı 145 bin kişi azaldı

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık azalış ile yüzde 45,6 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 147 bin, inşaat sektöründe 253 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3’ü tarım, yüzde 20,4’ü sanayi, yüzde 5,6’sı inşaat, yüzde 56,6’sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı 0,5 puan azaldı

İşgücü 2019 yılı kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 182 bin kişi artarak 32 milyon 477 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışma arttı

Kasım 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 33,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22,8 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13,6’ya yükseldi, istihdam oranı yüzde 50,2’ye düştü

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puan artışla, yüzde 13,6, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık artışla yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 50,2, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 58,1 oldu.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 24,5’e çıktı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artışla, yüzde 24,5, istihdam oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 32,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 43,2 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık artışla yüzde 25,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış rakamlar

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,3 puan azalarak yüzde 13,2 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 100 bin kişi azalarak 4 milyon 318 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 45,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 120 bin kişi artarak 28 milyon 358 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 52,8 oldu. İşgücüne katılan sayısı 19 bin kişi artarak 32 milyon 676 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 45 bin kişi, sanayi sektöründe 92 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 8 bin kişi azaldı.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar