İstanbul Tabip Odası: İstanbul Vuhan’ı geçti!

İstanbul Tabip Odası: İstanbul Vuhan’ı geçti!

İstanbul’da hızla artış gösteren Covid-19 vakaları, gelinen durum, yaşanan sorunlar, talep ve öneriler İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu’nca düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda İTO Yönetim Kurulu ve İTO Covid-19 İzleme Grubu’nca hazırlanan “İstanbul’da Sağlık Raporları-9/Ekim Ayı” raporu da kamuoyuyla paylaşıldı.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç ve Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu’nun katıldığı basın toplantısında, İstanbul’un korona virüsü salgınının başlangıç merkezi Wuhan’ı geride bıraktığını Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, acil “Kapanma” çağrısı yaptı. Ömeroğlu, “Ambulanslar Covid-19 hastalarını taşımaya yetişemiyor” dedi.

5 günlük eylem duyurusu yapıldı

Toplantı Dr. Osman Küçükosmanoğlu’nun pandemi sürecinde hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarını anmasıyla başladı. Küçükosmanoğlu, İstanbul’da artan vaka sayılarının alarm verdiğine dikkat çekti ve alınmayan önlemler, atılmayan adımların bedelini hem toplumun hem de sağlıkçıların ödediğini vurguladı. Yaşamını yitiren ve hastalanan sağlık emekçilerine dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde yarından itibaren 5 gün boyunca akşam saat 21.00’da ışık yakma ve kapama eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu.

Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık Ekim Ayı Raporu’nu ise Dr. Pınar Saip aktardı. Açıklanan raporda 18 Ekim 2020 itibariyle Türkiye’deki tüm vakaların yüzde 38.8’inin İstanbul’da olduğu, rakamlarınsa sadece hastanede yatan vatandaşların sayısını içerdiği belirtildi. İstanbul’daki hızlı artışa karşı etkili, yerinde önlemler alınmazsa bir kaos tablosuyla karşı karşıya kalınacağı uyarısı yapıldı. Raporda pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı tükenmişliğe, sorunlara da dikkat çekildi.

Kapanma çağrısı yapıldı

Pandemi Tsunamisi Hastanelerde Değil, Toplumda, Toplumla Birlikte Karşılanmalıdır!” başlığı taşıyan açıklamada Türkiye’nin salgının birinci dalgasını bile baskılayamadan mevsimsel grip dönemine yüksek bir hasta yüküyle girdiği belirtilerek, “Dünya genelinde de benzer bir durum var ve Avrupa’da kapanmalar yeniden gündemde” denildi. İstanbul’da nüfusun fazla olması sebebiyle vaka sayısındaki artışın çok daha dramatik boyutta gerçekleşeceğine vurgu yapılan açıklamada “Yoğun çalışma yaşamının devam ettiği İstanbul’da hem sağlık çalışanlarını hem de halkımızı kış döneminin başlaması, hava kirliliğindeki artış ile birlikte zor günler beklemektedir” ifadelerine yer verildi.

Öneriler getirildi

Açıklamada İstanbul için şu öneriler getirildi:

-Ev içinde bulaşın çok yaygın olduğu gerçeği göz önüne alındığında, evde izolasyon için uygun olmayanlar yurt, misafirhane veya otellerde gözetim altında tutulmalıdır.

 

-Okullarda personel eksikliği giderilmeli, tuvalet vb. ortak kullanım alanlarında temizlik kurallarına uygun koşullar sağlanmalıdır.

 

-Şeffaf veri paylaşımı, yaygın test yapılması, Sağlık Bakanlığının tedavi rehberlerinin bilimsel verilerle düzenlenmesi önemlidir.

 

-Özel hastaneler için SGK Kovid-19 paketi tekrar hayata geçirilmeli, tanı ve tedavi giderlerinin geri ödemesi sağlanmalıdır. 

 

-Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak için ek ödeme adaletsizliği giderilmeli, ücretler insanca yaşamı sağlayacak düzeye getirilmelidir.

 

-Sağlık çalışanları için güvenli çalışma koşulları sağlanmalı, düzenli test yapılmalı, grip aşısı yapılmalı ve Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.

 

-İstanbul’da sosyal destek paketleri ile desteklenerek toplumsal hareketliliğin sınırlandırılması ihtiyacı vardır.

 

-Pandemi tsunamisi hastanelerde değil, toplumda, toplumla birlikte karşılanmalıdır!


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar