İSTEMELİYİZ!..

İSTEMELİYİZ!..

Parası olanlar salgının görünmediği coğrafyalara kaçmaktan en gelişkin tıbbi teşhis ve tedavi yöntemlerine ulaşmaya kadar kendilerini koruma altına alıyorlar. Kendisinin ve ailesinin karnını doyurabilmek için gücü tükenene kadar çalışmak zorunda olan beden, kol ve beyin emekçileri ise birçok yönden sıkışmış durumdalar

Corona virüs salgını dünya çapında insanlığı tehdit eden bir tehlike boyutlarına ulaştı.

Bu virüs türünün kaynağı konusunda çeşitli tez ve olasılıklar var. Bunlardan biri de, emperyalist güçler arasındaki rekabet savaşından kaynaklı bir kimyasal bir savaş olasılığı. Böyle de olabilir, emperyalist kapitalist sistemin eko sistemde yarattığı tahribatların neden olduğu mutasyonlar da… Salgının ortaya çıkışından bu yana burjuva devletlerin sergiledikleri kayıtsızlık düşünülecek olursa bu çürümüş sistem ve sınıftan her şey beklenir.

Salgının ilk patlak verdiği Çin’de olduğu gibi Amerika’da ve başka ülkelerde de uyarıda bulunan bilim insanları, doktorlar ve sağlık çalışanları devlet zoruyla susturulmaya çalışıldı.

Arkasından tehlike konusunda hiçbir toplum önceden uyarılmadı. Tam tersine, tespit edilen vakalar bilinçli olarak gizlendi.

Amerika dahil bütün emperyalist-kapitalist ülkelerde sağlık sisteminin özelleştirilmiş olması salgının yayılışını kolaylaştıran yıkıcı sonuçlar doğurdu.

Toplum sağlığını bile kâr aracı haline getiren kapitalist politikalardan ötürü etkili teşhis kitlerinin üretiminde geç kalındı.

Bilimin geldiği düzeye karşın etkili bir aşı hâlâ üretilebilmiş değil.

Temel ihtiyaç maddeleri karaborsaya düştü. Gözü kârdan başka bir şey görmeyen kapitalist sistemin insanlık düşmanı iğrenç yüzü bu konuda da karaborsa, stokçuluk, bireycilik olarak karşımıza çıktı. 

Parası olanlar salgının görünmediği coğrafyalara kaçmaktan, en gelişkin tıbbi teşhis ve tedavi yöntemlerine ulaşmaya kadar kendilerini koruma altına alıyorlar. Kendisinin ve ailesinin karnını doyurabilmek için gücü tükenene kadar çalışmak zorunda olan beden, kol ve beyin emekçileri ise birçok yönden sıkışmış durumdalar.

İşçi ve emekçilerin çoğu parasızlıktan test bile yaptıramıyor. Maske ve temizlik malzemeleri dahi karaborsaya düştüğü için asgari korunma önlemlerini dahi alamıyorlar.

Hepsinden önemlisi, insanlık onuruna aykırı sağlıksız koşullarda insanı güçten düşüren yoğun bir tempoda çalışmak zorunda bırakıldıkları için hastalığa açık haldeler.

Bütün bu gerçekleri dikkate alarak elbirliğiyle ve yüksek sesle İSTEMELİYİZ:

Corona virüs salgınına karşı koruyucu bütün sağlık malzemeleri devlet tarafından halka bedava dağıtılmalıdır!

Virüs testi ve gerekirse arkasından uygulanması gereken tedavi ve bakım hizmetleri ücretsiz hale getirilmelidir!

Salgının hızını kesmek için, üretimi sürdürmenin toplumsal açıdan zorunlu olduğu enerji, gıda, vb. sektörler dışında kalan bütün sektörlerde üretime en az bir ay süreyle ara verilmelidir! Buralarda çalışan işçi ve memurlar  ücretlerinde ve izin haklarında herhangi bir kesinti yapılmaksızın bu süre boyunca ücretli izne çıkarılmalıdır!

Üretimi sürdürmenin zorunlu olduğu sektör ve fabrikalarda işçilerin gücünü tüketen çalışma koşullarına ve temposuna son verilmeli, ücretlerde hiçbir kesinti yapılmaksızın azami 4’er saatlik vardiya sistemine geçilmelidir!

Bütün ilk ve orta dereceli okullar ve üniversitelerde eğitim durdurulmalı, sadece öğrenciler değil, öğretmenler, öğretim üyeleri ve bütün çalışanlar ücretli izne çıkarılmalıdır!

Toplum sağlığını tehdit eden bu salgını fırsat bilerek karaborsaya yönelenler kamuoyuna teşhir edilmeli ve ağır cezalara çarptırılmalıdır!

Cezaevlerindeki hasta tutuklular yanında risk grubuna giren yaşlı mahkumlar derhal serbest bırakılmalıdır!

Salgının seyri, hızı ve alınan önlemler konusunda kamuoyu düzenli olarak güven verici bir biçimde bilgilendirilmelidir!


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar