İsviçre’de kadınlar yarın grevde!

İsviçre’de kadınlar yarın grevde!

İsviçre’de kadınlar bir kez daha ‘Eşit ücret, zaman, saygı’ diyerek greve gidiyor

Kapitalist metropollerden İsviçre’de kadınlar; eşit işe eşit ücret, kadına dönük şiddet, ayrımcılık ve siyasal eşitsizliklere karşı 14 Haziran’da (yarın) greve gidiyor. Uzun süredir grev komiteleri, kadın örgütleri ve sendikalar tarafından yürütülen grev çalışmaları, 14 Haziran 1991’de yapılan ilk büyük kadın grevinde de kullanılan “Eşit ücret, zaman, saygı!” sloganıyla yürütülüyor.

Avrupa demokrasisinin beşiklerinden sayılan İsviçre’de kadınlar halen daha önceki mücadelelerle elde ettikleri kazanımlarının pratikte uygulanmaması sorunuyla boğuşuyor, şiddet ve toplumsal cinsiyet rollerince belirlenmiş ayrımcılıklara, aşağılamalara maruz kalabiliyor. Bu açılardan bakınca yarın gerçekleşecek kadın grevi, kadın sorununun köklü niteliğini olduğu kadar, sorunun kapitalist üretim ilişkileri içinde kazandığı evrensel boyutları da ortaya koyuyor.

Kadınların seçme ve seçilme hakkına 1971’de kavuştukları, cinsiyetler arası eşitliğin anayasaya 1981’de girdiği, kürtaj hakkı ve annelik haklarını da uzun mücadeleler sonucu kabul ettirdikleri ülkede, 14 Haziran 1991’de yarım milyon kadın “Eğer kadınlar isterse her şey durur” diyerek greve gitmişti.

Her ay en az iki kadının eski eşi ya da sevgilisi tarafından katledildiği, en az beş kadının şiddete ve cinsel saldırıya maruz kaldıkları ülkede yarın gerçekleşecek greve hemen tüm kesimlerden emekçi kadınlar katılarak “yeter artık” diyecek.

Ev kadınları, LGBTİ’ler, beyaz ya da mavi yakalı kadınlar, aydınlar-sanatçılar, göçmen kadınlar tarafından yürütülen grev çalışmalarının yarın yüzbinlerin katıldığı bir grevle taçlanması bekleniyor.

‘Kadını değil toplumu değiştirin!

Yarın ülke çapında gerçekleşecek grevin öncülüğünü yapan sendikalar ve kadın örgütleri, kapitalist üretimin hemen tüm alanlarında yaşanan eşitsizliklerin yanısıra; kadınların işyerlerinde, evde, sokakta cinsel saldırıya, ayrımcılığa maruz kaldıklarına dikkat çekerek, bu anlayışın değişmesini istiyor. Herkes için eşit hakları garanti eden bir toplumda özgür yaşama hakkına sahip olmayı talep kadın örgütleri, yükselen neoliberal politikalar ve kapitalist ekonominin başta kadınlar olmak üzere insan emeğini hiçleştirdiğine dikkat çekiyor.

“Kadını değil, toplumu değiştirin” diyen kadın örgütleri, devamla şunu ekliyor: “Paranın merkeze konulduğu bir toplumda eşitlik inşa edilemez. Önemli olan, insana ve kadına saygı duyulan bir toplumun yaratılmalıdır.”

Greve gidiyoruz çünkü;” diyerek manifestolarını açıklayan kadınların temel taleplerinden bazıları şu şekilde:

Geve gidiyoruz çünkü;

 

İş dünyasında ücret eşitsizliği ve ayrımcılıktan bıktık.

 

Saygınlıkla yaşamamıza imkân tanıyan bir gelir istiyoruz.

 

Bizler ev emeğimizin iş olarak tanınmasını ve bunun paylaşılmasını istiyoruz.

 

Ev işlerimiz göz önüne alınarak kadın olmamızdan kaynaklı çalışma süremizin düşürülmesini istiyoruz.

 

Çocuk eğitimi ve bakımı sadece kadınla sınırlı değil, kolektif bir çalışma olmasını istiyoruz.

 

Bizler cinsiyet ve cinsellik konusundaki seçimlerimize özgürce karar vermeyi talep ediyoruz.

 

Bir kadın olarak seçimlerimizde saygı görmeyi ve özgür olmayı talep ediyoruz.

 

Cinsiyetçi, homofobik, transfobik şiddeti reddediyoruz.

 

İltica hakkı temel bir haktır, yaşamlarımız tehlikedeyken geri gönderilmeyi reddediyoruz.

 

Medyada, eğitim sistemi ve birçok alanda eril dilin kullanılmasına son verilmesini talep ediyoruz.

 

Okullarda cinsel eşitlik, cinsellik ve kadın bedeni üzerine farklı konularda dersler verilmesini istiyoruz.

 

Kapitalist kârın değil, insanların ortak çıkarlarına hizmet ettiği bir toplum istiyoruz.

 

Kadının görünmez kılındığı ve ataerkil sistem üzerine kurulan bütün kurumların yapısının değiştirilmesini istiyoruz.

 

Dünya kadınlarının mücadelesi ile dayanışma içerisinde olmak istiyoruz.

 

Irkçılığın, cinsiyetçiliğin, homofobi ve transfobinin olmadığı dayanışma içerisinde yaşayan bir toplum istiyoruz.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar