Santrale direnen Çapaklı köylülerinin topraklarına “acele kamulaştırma”!

Santrale direnen Çapaklı köylülerinin topraklarına “acele kamulaştırma”!

Salihli’nin Çapaklı Köyü’ne yapılacak Ege Biyogaz Enerji Santrali’ne karşı gelişen köylü direnişinin aşılamayacağı anlaşılınca 5 parsele acele kamulaştırma kararı çıkartıldı.

Ankara merkezli Ege Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Salihli’nin Çapaklı Köyü’ne yapılmak istenen Ege Biyogaz Enerji Santrali’ne karşı direnen köylülere askerleri saldırtan burjuva devlet, bu direnişi kıramayacağını anladığından olsa gerek 5 parsellik arazi için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle “acele kamulaştırma” kararı çıkararak, topraklara el koydu!

Savaş, kıtlık, doğal afet gibi istisnai durumlarda alınan “acele kamulaştırma kararı”nın enerji patronlarının yağmacı politikalarının önünü açmak için sıradan bir uygulamaya dönüştürüldüğü görülüyor. Daha önce de benzer durumlar için alınan bu karar, artık doğanın-toplumsal hayatın yıkımı anlamına gelen bu yağmacı-talancı politikalara karşı gelişen direnişlerin sadece devletin fiziki zoruyla değil, aynı zamanda ekonomik zor yöntemleriyle de kırılmaya çalışılacağını bir kez daha gösteriyor.

24 Eylül 2020 tarihli 31254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2970 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, “Ege Biyogaz Enerji Santralinin yapımı amacıyla” bölgedeki 135 ada, 52, 53, 54, 55 ve 56 parsel numaralı taşınmazların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırıldığı belirtiliyor. Kararın belirtilen taşınmazların, Hazine adına tescil edilmek üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’inci maddesi gereğince verildiği vurgulanıyor.

Karada proje için daha önce açıklanan arazi büyüklüğünün 3 kat arttırıldığı görülüyor. Proje sahası 33.115 m2’ye denk geliyorken, kamulaştırılan tarlaların toplam alanı 106.799 m2, toplam santral alanı 139.914 m2 olmuş oluyor. Yani tam bir gözü dönmüşlük!

Salihli ve Gediz ovalarının beslendiği su kaynaklarını kirletecek, tamamı tarımsal arazi olan toprakları gasbederek halkın geçim olanaklarını elinden alacak, havayı zehirleyecek bu projeye karşı Çapaklı halkı temmuz ayında yaşam nöbeti başlatmıştı. Projeye karşı daha önce yapılan itirazlarda tesis için yol olmadığı belirtilmişti. Bu gerekçeyi ortadan kaldırmak isteyen şirket, gerekli izinleri bile almaya gerek duymadan resmi tatil olan 15 Temmuz günü iş makineleriyle tarlalara girerek yol yapımına kalkışmıştı. Bu pervasızlığın karşısına bedenleriyle barikat ören köylüler, iş makinelerini durdurmuştu. “Müdahalenin Men’i” davası ve yol yapılmamasına dair ihtiyati tedbir kararına rağmen yol yapmak isteyen şirketin çalışmalarına köylüler alana kurdukları çadırda nöbet tutarak engel olmuşlardı. Jandarma bu nöbete 24 Temmuz günü saldırmış, köylülere dizginsiz bir şiddet uygulayarak, 30’a yakınını gözaltına almış, nöbet alanını dağıtmıştı.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar