Sendika düşmanlığı tırmanıyor: Pratt&Whitney ve Bodo Bode’de kitlesel kıyım

Sendika düşmanlığı tırmanıyor: Pratt&Whitney ve Bodo Bode’de kitlesel kıyım

Kriz koşullarında sömürü politikalarını derinleştirmek isteyen patronların sendikal örgütlenme karşısındaki düşmanlıkları da tavan yaptı. Pratt&Whitney 50, Bodo Bode’de ise 100 işçi sendikal örgütlenme nedeniyle işten atıldı. 2 fabrikada da işçiler üretimi durdurdu

Tüm elverişsizliklere, sendikaların tüm itibar kaybına rağmen işçi sınıfının sendikal örgütlenme arayışı büyürken, patronların sendika düşmanlıkları da tırmanarak devam ediyor. Bu saldırganlık, kriz koşullarında tavan yapmış durumda. Patronların krizi, daha vahşi bir sömürü rejimini yerleştirmenin fırsatına dönüştürme çabasına karşı yaygınlaşan sendikal örgütlenme arayışının karşısına dikilen barikatlar daha da kalınlaştırılmaya çalışılıyor.

Son bir haftada 3 ayrı fabrikada (İzmir’de Kale Grubu’nun Pratt&Whitney fabrikası, Bursa’da Bodo Bodo, Çorlu’da Megam Tekstil) işçiler, kötü çalışma koşullarına karşı sendikal örgütlenmeye gittikleri için işten atıldı, atılmayanlar tehditlere maruz kaldı, sendikalar yetki kazandıkları halde bu yetkileri patronlar tarafından kabul edilmeyerek, alışılmış olduğu gibi mahkemelere gidildi.

Kale Grubu’nun Pratt&Whitney fabrikasında sendika düşmanlığındaki pervasızlık!

İzmir Gaziemir Serbest Bölge’de F-35 savaş uçaklarının parçalarını üreten Türk Kale Grubu ile Amerikan ortağı Pratt&Whitney’e ait fabrikada, 50’nin üzerinde DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. İlk önce yedi işçinin işten çıkarılmasıyla başlayan kıyım, 50 işçiye kadar büyüdü! Fabrika içerisindeki işçiler, işten çıkartmalara tepki olarak bugün öğleden sonra iş bıraktı.

Patron ve temsilcileri 450 işçinin çalıştığı fabrikaya sendikanın girmemesi için yapmadıklarını bırakmadı. Kağıt üzerinde yeni işçi alımları yaparak sendikal yetkiyi imkansızlaştırmak, işçilerden zorla e-devlet şifresi almaya çalışmak, teker teker sorgu odasına çekerek istifaya zorlamak gibi alışılmış sendika düşmanı tutumları en pervasız biçimde hayata geçirdi/geçiriyor.

O kadar ki basın açıklaması yapıldığı sırada çalıştırdığı yangın alarmıyla fabrikayı boşalttırdı ve dışarı çıkmak durumunda kalan işçileri içeri almayarak çalışma haklarını pervasızca gasbetti. İşten atılan işçilerin çalışma kartlarına bu yöntemle el koyan yönetim, daha sonra gruplar şeklinde fabrikaya aldığı işçilere mobbingin, tehdidin, hakaretin envaı çeşidini uygulandılar.

BMİS yedi işçinin atılmasından sonra yaptığı açıklamada şunları belirtmişti:

İzmir Gaziemir Ege Serbest Bölge’de Türk Kale Grubu ile Amerikan Pratt&Whitney ortaklı ve ağırlıklı olarak F-35 savaş uçaklarının motor parçalarının üretildiği Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi fabrikasında çalışan işçiler sendikamıza üye oldular.

 

Uzunca süredir örgütlenme çalışmalarını yürüttüğümüz işyerinde işçilerin sendikamıza üye olmaya başlamasının ardından işyeri yönetimi işçi çıkarmaya başladı.

 

Bugün sabah önce 4 üyemiz işten çıkarılmıştır. İşten çıkarma baskısının sürdüğü işyerinde son olarak işten atılan sendika üyesi işçi sayısı 7’ye yükselmiştir.

 

İşten çıkarmaların işçilerin sendikalaşmasına engel olmak, işçileri korkutmak ve kararlarından vazgeçirmek amaçlı olduğunu biliyoruz.

 

Kale Pratt&Whitney yönetimi, bir yandan sendika üyesi işçileri işten çıkarıyor, diğer taraftan sendikanın yeterli çoğunluk sağlamasını önlemek için işyerine SGK kayıtlarında yeni işçi girişi yapıyor. Kale Pratt&Whitney, bir yandan sendikalı işçileri işten atılıyor, diğer yandan sayıyı yükseltmek için kağıt üzerinde işçi girişi yapıyor.

 

Bu tam boy hukuksuzluk, yasa kural tanımamazlıktır.

 

Buradan hatırlatmak istiyoruz.

 

Sendikaya üye olmak işçilerin anayasal hakkıdır. Şirket yönetimi, şirketin Amerikan ortaklı olması ya da savunma sanayinde savaş uçağı parçası üretiyor olması nedeniyle işçilerini sendikasız çalıştırma hakkına sahip olduklarını düşünüyor olabilirler. Kale Pratt&Whitney de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarına tabi olan, uluslararası sözleşmelerin bağlayıcılığı altında bulunan bir şirkettir. Kale Pratt&Whitney işçileri de tüm işçiler gibi sendikalaşma hakkına sahiptir.

 

Şu anda Kale Pratt&Whitney’de bu hak engellenmektedir. Bu açık suça sessiz kalmayacağız.

 

Şirket yönetimini bu hatadan dönmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde üyelerimizin maruz kaldığı hukuksuzluğa karşı ulusal ve uluslararası düzeyde mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kale Pratt&Whitney işçilerinin de bu kararlılıkta olduğunun altını çiziyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bodo Bode’de sendika düşmanlığı 100 işçinin işten atılmasına vardırıldı!

Bursa’daki otomotiv yan sanayi fabrikası Bodo Bode’de çalışan işçiler Türk Metal’de örgütlendikleri için kıyım başta olmak üzere sayısız baskı ve caydırma yöntemine maruz kaldı. 100 işçinin işine son verilen fabrikada işçiler üretimi durdurarak bu saldırganlığa karşı tutum aldı. 5 gündür üretimi durduran işçiler, “Patron sendikayı tanıyana kadar işbaşı yapmaya niyetimiz yok” diyor.

Sendikanın fabrikada çoğunluğu sağlamasından itibaren işçilere mobbingin sayısız biçimi uygulandı. Tuvalet molaları kısıtlandı, çalışma bölümleri değiştirildi, her fırsatta tutanak tutuldu ve son olarak da gruplar halinde 100 işçinin işçine son verildi.

İşçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin olmadığı fabrikada üretim şu anda stajyer öğrenciler ve meydancı olarak çalışan engelli işçiler üzerinden yürütülüyor!

Megam Tekstil işçileri: Sendikayı tanıyın çağrısı

Aynı sendika düşmanlığı Çorlu’da bulunan Megam Tekstil’de örgütlenen DİSK/Tekstil Sendikasının aldığı yetkiye patronun itiraz etmesi biçiminde karşımıza çıktı. İşçiler patronun yetkiyi tanıması için son olarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eylemde açıklama yapan DİSK/Tekstil Örgütlenme Daire Başkanı Savaş Testici, çoğunluğu sağladıklarını ve birçok kez patrona diyaloğa hazır olduklarını ilettiklerini, ancak iki ayı aşkın süredir bir yanıt alamadıklarını belirtti. Testici, “Eğer işveren bu tutumunu sürdürürse, burayı direniş alanına çevireceğiz. İşverene buradan sesleniyoruz. Bizim çağrımıza kulak versin. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Bu konun bilinmesini istiyoruz” dedi.

Patronun fabrika içinde, işçileri sendika üyeliğinden vazgeçirmek çeşitli baskılara başvurduğunu, üye olmayan isçilere daha fazla zam önerdiğini, işten atmakla tehdit ettiğini belirten Testici, patronun bu baskılardan vazgeçmesini istedi.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar