SES Eş Genel Başkanı: Sağlık yönetilemiyor

SES Eş Genel Başkanı: Sağlık yönetilemiyor

SES Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım’la pandemi sürecini, sağlık emekçilerinin yaşadıklarını, devletin süreci yönetirkenki tutumunu, sendikanın yapıp-ettiklerini, birleşik mücadelenin önemi ve bunun nasıl örülebileceğini konuştuk

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım’la pandemi sürecini, sağlık emekçilerinin yaşadıklarını, Sağlık Bakanlığı’nın son genelgesinin nasıl bir zemin üzerinden şekillendiğini ve sendika olarak buna karşı neler yaptıklarını, gidişat karşısında birleşik mücadelenin nasıl örülebileceğini konuştuk:

Alınteri: Pandemi sürecinde halktan sadece vakalar ve hayatını kaybedenlerin sayısı gizlenmedi. Bu sürecin çarpık yönetilmesi; koruyucu donanım eksikliği, yoğun iş saatleri, ağır stres ve yorgunluğun toplamı olarak tükenmişlik yaşayan sağlık emekçilerinin de ardı ardına ölmelerine neden oluyor. Üstelik sağlık emekçilerinin istifa etmeleri de yasaklanmış durumda. Neler söylersiniz?

Hüsnü Yıldırım: Biliyorsunuz sağlık bakanlığı bir genelge yayınladı. O genelgede özellikle izinler, emeklilik, radyoloji çalışanların özlük haklarının tümüyle ortadan kaldırması ve bunların kullanılamayacağı yönünde kararlar var. Bu tükenmişliğin bir göstergesidir. AKP iktidarının sağlığı yönetemediğinin net kanıtıdır.

Eğer bu insanların yaşam hakkını yok edip, “ya Covid-19 ol ya da öl” derseniz bu, “biz senin etinden, kemiğinden her şeyinden faydalanacağız” manasına gelir. Düşünün ki, bir Covid-19 servisinde çalışıyorsunuz, insanların hepsi ağır, çok kötü durumdaki hastalar. Her gün o servisten üç-dört hastanın vefat ettiği bir ortamda çalışmayı düşünün.

Bununla ilgili biz ne yaptık? Tabii ki, genelge çıkar çıkmaz bir değerlendirmesini yaptık. İnsani olarak böyle bir genelgenin olamayacağını, ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın Anayasa’da koruma altına alınmış çalışma hakkını yok sayarak böyle bir genelge yayınladığını ve bunun kabul edilebilir olmadığını söyledik. Bununla ilgili hukukçularımız bir değerlendirme yaptı. En kısa zamanda dava açmak için çalışmalar devam ediyor.

Özellikle izin devirleriyle ilgili bir dilekçe örneği hazırlayıp illerdeki şubelerimize gönderdik. Amacımız şubelerden de sağlık emekçilerine ulaştırarak haklarımızı kullanmak yönünde hükümeti zorlamaktır. Dolayısıyla bu girişimlerimiz sonucunda Bakanlık, yeni bir genelge yayınlayarak izinler konusundaki kararını geri çektiğini kamuoyuyla paylaştı.

Ayrıca genelge yayınlanır yayınlanmaz başlattığımız eylem takvimiyle işyerlerinde her türlü açıklamalar yapılmakta. Türkiye genelinde 20 ilde bu genelgeyle ilgili olarak sağlık emekçileri, sendikamız üyeleri ve bize destek veren insanlarla birlikte bunun olamayacağını ifade ettiğimiz basın açıklamaları gerçekleştirdik.

Ankara’da yapmak istedik ama Ankara polisinin faşizan tutumu ve baskısı sonucunda gerçekleştirilemedi. Biz de Ankara’da farklı eylem tarzlarıyla gündeme getirdik.

Şunu da belirtmek lazım, Ankara polisi Ankara halkını faşizan bir tarzda yönetmeye çalışıyor. İnsanların demokratik taleplerini baskıcı, faşist uygulamalarla ortadan kaldırmaya çalışıyor

Alınteri: Açıklamanızın sonuç bölümünde, işçi ve emekçilerin bu durumu değiştirebilmeleri için iktidar mücadelesini hedefleyen eylem birlikteliklerinin, örgütsel ve stratejik ortaklıklarının gerekli olduğunu söylüyorsunuz. Bunun içeriğini nasıl doldurursunuz?

Hüsnü Yıldırım: Bunu her zaman söylüyoruz. Biraz önce söylediğim noktayla birleştirmek lazım. AKP iktidarının 18 yıllık iktidarı boyunca gelinen noktada ülkeyi getirdiği durum ortadadır. Bugün açlık-yoksulluk-zulüm ortadadır. Bu zulme karşı hem sağlık işkolunda emek-meslek örgütleri hem de Türkiye’deki bu zulme karşı duran tüm kesimlerin birlik olup, AKP’nin yarattığı baskı, dayatma, zor ve yasakçı zihniyete karşı mücadele etmesi gerekiyor.

Bunun örneklerini Türkiye’de özellikle demokrasi mücadelesi veren arkadaşlarımız yaratmışlardır. Tekrar birlikte mücadeleyi örme kapasitesine sahibiz. İstenirse bu birliktelik çok rahat oluşabilir. Bunun için bizler elimizden gelen her çabayı ve desteği vermeye hazırız.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar