Şeyma için basın toplantısı

Şeyma için basın toplantısı

Ankara İHD Şube Kadın ve Çocuk Komisyonu Çubuk’ta katledilen Şeyma için basın toplantısı gerçekleştirdi

Ankara İHD Şube Kadın ve Çocuk Komisyonu Çubuk’ta katledilen Şeyma için basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında açıklamayı Sevinç Koçak yaptı. Koçak açıklamasında 2020 yılının ilk günlerinde 27 kadın ve iki çocuk katledildi. 40 gün içinde erkekler tarafından 29 kadın cinayeti işlendiğini vurguladı.

Açıklamanın tamamını yayınlıyoruz:

Basına ve Kamuoyuna

7 Şubat Cuma günü, Ankara’nın Çubuk ilçesinde 17 yaşındaki Şeyma Yıldız, babası tarafından katledildi. Şeyma ile birlikte, 2020’nin ilk günlerinde; 27 kadın ve 2 kız çocuğu katledildi. Yalnızca 40 gün içerisinde erkekler tarafından 29 kadın cinayeti işlendi. Kadınlar ve kız çocukları; babaları, oğulları, ağabeyleri, kardeşleri, kocaları, eski kocaları, sevgilileri, reddettikleri ya da hiç tanımadıkları erkekler tarafından katledilmeye devam ediyor.

Şeyma’nın katledilmesinin ardından çıkan haberler ve ailesinin söylemleri, erkeklerin işlediği cinayetlerde karşımıza çıkan meşrulaştırma kalıplarının özeti niteliğinde.

Şeyma’nın sevgilisinin olup olmadığı tartışılıyor: Kadınların sevgilileri olabilir, kadına yönelik şiddet vakalarında bu bir tartışma konusu olamaz. Bu tartışma ile toplumsal ahlâk normları devreye sokularak ‘namus’ adı altında kadına yönelen şiddet meşrulaştırılamaz.

Şeyma’nın babasının psikolojik rahatsızlıklarının olduğu söyleniyor: Bireylerin psikolojik rahatsızlıkları olabilir; ancak kadına ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddet vakasında failin psikolojik rahatsızlıklarına vurgu yapılması devlet aklını, erkek aklını, erkek şiddetini meşrulaştıran politikalardan beslenmektedir. Bu, aynı zamanda faillerin ceza indirimi almasının da önünü açabilmektedir. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet, failin psikolojik rahatsızlığı ile açıklanamaz ve öldürme gerekçesi olamaz.

Babasının Şeyma’yı çok sevdiği anlatılıyor: Katillerin çoğu, öldürdükleri kadın ve çocukları çok sevdiğini söylüyor. Sevgi bir mülkiyet biçimi olamaz. Çok sevmek öldürme gerekçesi olamaz, öldüren sevgi istemiyoruz.

Erkek şiddetini önlemekle yükümlü olan devletin kadın ve çocuk politikaları, bu şiddetin giderek artmasının nedenlerinin başında yer alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen cinsiyetçi söylem, iş bölümü ve politikalar ortadan kaldırılmadığı sürece, cinayetler artmaya devam edecektir. Bu sebeple bir kez daha hatırlatıyoruz:

1- Devletler sınırları içerisinde yaşayan herkesin güvenliğinin sağlanması ve yaşam hakkının korunmasından sorumludur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, göçmenler dâhil olmak üzere, topraklarında yaşayan tüm kadınların ve kız çocuklarının, yaşam hakkının korunması için ulusal ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.

2- Yalnızca şiddete uğrayan kadınların değil, şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların da koruma altına alınmasını kabul eden, “ev içi şiddet” ve “kadına yönelik şiddet” gibi kavramların hukuki literatüre girmesini sağlayan 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi “ama”sız uygulanmalıdır.

3- Türk Ceza Kanunu’ndaki “Haksız Tahrik” ve kadına karşı şiddet davalarında uygulanan “haksız tahrik indirimleri” ve “iyi hal indirimleri” kaldırılmalıdır.

4- Milli Eğitim müfredatının, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen her türlü ders, konu, kitap ve görselden arındırılması için, müfredat uzmanlardan oluşan bir komisyonun denetiminde gözden geçirilmelidir.

5- Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yazılı ve görsel basın da üzerine düşeni yapmalıdır. Kadına yönelik şiddeti haberleştirirken etik değerlere uymalı, şiddet mağduru kadın ya da çocuğun şiddetin sorumlusu olduğu algısını yaratacak her türlü anlatım ve dilden uzak durmalıdır.

6- Bütün yargı mensupları, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddet vakalarında cezasızlığın önüne geçecek cesareti göstermelidir.

İHD Ankara Şube Çocuk Hakları Komisyonu

İHD Ankara Şube Kadın Komisyonu


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar