Somalı madenciler uyardı: Verdiğiniz sözleri tutun!

Somalı madenciler uyardı: Verdiğiniz sözleri tutun!

Tazminat mağduru işçiler, aileleri ve Soma halkı Bağımsız Maden-İş’le birlikte verilen sözlerin yerine getirilmesi, özellikle bu ayın sonunda yapılacağı söylenen torba yasa düzenlemesinin bir an önce yapılmasını isteyerek, “uyarıyoruz” dediler

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde bir araya gelen Soma tazminat mağduru maden işçileri, aileleri ve Soma halkı bugün saat 12:30’da Soma Hükümet Meydanı’nda bir araya gelerek TKİ önüne yürüdü.

Verilen sözlerin yerine getirilmesinin istendiği pankartlarla gerçekleşen yürüyüşte sık sık “Tazminat hakkımız söke söke alırız!”, “Yağmur çamur demeyiz biz bu yoldan dönmeyiz!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Sorumlu TKİ hakkımızı öde!”, “Birleşe birleşe kazanacağız!”, “Ankara Ankara duy sesimizi bu gelen madencinin ayak sesleri!”, “Artık yere! Hükümet patronları koruma!”, “Kahrolsun sarı sendikacılık!”, “Soma uyuma madencine sahip çık!”, “Direne direne direnişten zafere!”,” Vur vur inlesin Ankara dinlesin!”, “301’i unutma unutturma!”, “Meclis şaşırma sabrımızı taşırma!” sloganları haykırıldı.

Madenciler yürüyüş boyunca kendilerine verilen Torba Yasa düzenlemesi sözünün yerine getirilmesini istediler, aksi takdirde mücadelenin çeşitli biçimlerini devreye sokacaklarını vurguladılar.

Soma’yı inleten sloganlarla yürüyen madenciler, Madenciler Anıtı’na geldiklerinde “301 sayı değildir” diyerek katliamda kaybettikleri arkadaşları anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.

TKİ önüne gelen madenciler burada yaptıkları konuşmalarda son madencinin, son kuruşu hesabına yatırılınca kadar direnmeye devam edeceklerini vurguladılar.

Burada konuşma yapan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin yaptığı kısa konuşmada tüm haklar alınınca kadar birlikte mücadele edeceklerini vurguladı.

Çetin’in ardından konuşan Uyar Madencilik’te yaşanan iş “kazasında” bacağını kaybeden işçi İdris Sarıkaya 13 yıl önce yaşanan iş “kazasından” sonra verdiği mücadeleyi anlattı. Sarıkaya, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucu neler yaşadıklarını, mahkemelerin iş cinayetleri ve “kazaları” karşısında nasıl bir tutum takındıklarını, Meclis’in-özelde de AKP’nin işçi hakları konusunda nasıl bir patron tarafgirliği sergilediğini anlattı.

Gerede’den eynes’e götürülen ve tazminat ödemelerinde verilen sözler tutulmayan işçiler ve Atabacası işçileri adına da işçiler birer konuşma yaparak yaşadıklarını teşhir ettiler. İşçiler mesele patronların çıkarı olunca bir gecede yasa çıkarıldığı ama sözkonusu olan işçiler olunca o yasaların bir türlü çıkmadığı, Şubat ayında çıkarılacağı söylenen yasanın da çeşitli bahanelerle çıkarılmadığını vurguladılar.

Madenciler uyarı eyleminde 29 Şubat’ta yapılacağı söylenen yasal düzenlemenin yapılmamış olması, oyalama yoluna gidilmesine ilişkin olarak şu uyarılarda bulundular:

Bize 29 Şubat tarihi verildi. Bize 2020 yılının ilk çeyreği denildi. Bunların unutulmasını istemeyiz. Biz biliyoruz ki hükümet, AKP; kendisi dışında hangi parti Meclis’e önerge verirse versin iyi de olsa yararlı da olsa karşı çıkıp reddediyor. Uyarıyoruz: Bize söz verdiğiniz torba yasayı çıkarın, haklarımızı verin! Yoksa madenciler her türlü eylemi yapmaya; yol kesmeye, TKİ’ye girmeye hazır.  Bunları buradan da söylüyoruz.  Verdiğiniz sözleri tutmayıp oyalamaya kalkarsanız madencilerin şakası olmayacak.

Madencilerin uyarı eyleminde basın açıklamasını Bağımsız Maden-İş adına Arif Şengül yaptı.

Şengül’ün yaptığı açıklamada şunlar belirtildi:

 “MADENCİ İZLİYOR, TAKİP EDİYOR. 

AFFETMEYECEK!

SÖKÜP ALACAK!

 

Soma Kömürleri AŞ ve sarı sendika ortaklığı ile  gasp edilmeye çalışılan tazminat haklarımıza ve bu gaspa göz yuman siyasilere karşı yaklaşık 1 senedir  her türlü zorluğa rağmen inatla sürdürdüğümüz mücadelemiz sonucu başarılar elde ettik ve en azından Eynez’le ilgili tazminatlarımızın bir kısmını  vermek zorunda kaldılar.

 

Diğer madenlerde yani Uyar, Geventepe, Atabacası, Işıklar’da çalışan arkadaşlarımızın da tüm haklarını almak için görülüyor ki şimdi  daha fazla mücadele daha fazla kavga etmemiz gerekiyor.

 

Rödovanslı işyerleri Geventepe, Atabacası, ışıklar, Uyar  madenlerindeki haklarımızı alabilmek için önümüzde günlerde yapılması gereken yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını talep ediyor, verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz.

 

Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerinin tamamının grup başkan vekilleri çok kez basın önünde, üç kez bizlerin oluşturduğu heyete ‘şayet AKP meclise torba kanun için bir yasa teklifi getirirse biz öncelikli olarak bu teklifin yasalaşması için çalışacağımıza söz veriyoruz’ dediler. AKP grup başkan vekilleri de gerek basın önünde gerek doğrudan görüşmelerimizde bu teklifi Meclis’e getireceklerine dair defaten söz verdiler. Ne yazık ki bugüne kadar AKP grubu tarafından bu teklif Meclis gündemin getirilmedi. Soma vekili Mehmet Ali Özkan’a defalarca çağrı yapmamıza rağmen tüm muhalefet partilerinin imza atacağı teklifi Meclis’e getirmek için tek bir şey yapmadı. Kendisinin de kanun teklifi yapma yetkisi var. Son kez çağrı yapıyoruz, sayın Mehmet Ali Özkan eveleyip geveleme, artık madenciyi kandırmaya son ver, teklifi Meclis’e ver ya da derhal istifa et.

 

Değerli basın emekçileri değerli madenciler.

 

14 Şubat 2020 tarihinde Cuma günü Ankara’da Enerji Bakanlığı Hukuk İşleri genel müdürü, TKİ hukuk işleri avukatları arasında gerçekleştirdiğimiz toplantıda tazminat ödemelerinde yaşanan sorunlar aktarılmış aşağıda belirttiğimiz konularda görüş alışverişinde bulunulmuş bazı konularda yaşanan sorunlar giderilmiş bazı sorunlarla ilgili ortak çözümler üretilememiştir. 

 

Bu çerçevede

 

1- Geventepe ocağı kapandığında kesintisiz olarak Eynez ocağında işlerine devam eden ve Eynez ocağında çıkışları verilen işçilerin sadece Eynez’deki değil tüm çalışması üzerinden tazminat ödenmesi yapılmasında israr etmemize karşın bu sorun çözülememiş sadece Eynez ocağında çalışma döneminin ödemesi yapılacağı ifade edilmiştir. Bu konu üzerinde çalışmalar devam edecektir.

 

2-Maden  işçilerinin bazılarına yapılan ödemelerin eksik yapıldığı, eksik faiz işletildiğine ilişkin şikayetler konusunda uygulanacak faiz türü vs konusunda mutabık kalınmıştır. 

 

Eksik veya yanlış ödeme yapıldığının tesbit edilmesi  halinde varsa sorunların düzeltilebileceği kararlaştırılmıştır.

 

3- Katliamdan önce askere gidiş veya benzer bir sebeple işten çıkan ve sadece Eynez’de çalışmış işçilerin başvurması halinde ödemelerinin yapılabileceği belirtilmiştir.

 

4- Ödeme yapılması için sadece TKİ’ye karşı açılmış olan dava varsa davadan feragat edilmesi ,Soma Kömürleri’ne karşı açılmış davalardan hicbir şekilde feragat istenmeyecektir.

 

5- Atabacası, Işıklar ve Uyar Madencilik mağdurları için TBMM’de yasal düzenleme yapılması konusunda mecliste grubu bulunan tüm partilerle görüşmeler yapılmış ve tüm partilerden söz alınmıştı  bu Sürecin takipçisiyiz ve asla çözüm üretilmeden mücadeleden vazgeçmiyeceğimizi bir kere daha belirtiyoruz ve bu konu ile ilgi Somut gelişmeler olduğunda sendikamız tarafından bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.

 

6- TKİ Tarafından imzalatılan ibranamelerin bir sureti kesin olarak arkadaşlarımıza verilecektir. Ve eğer bir eksiklik ve yanlışlık var ise bu durum düzeltilecektir.

 

7-  Değerli madenciler biz biliyoruz ki Mücadele etmek sokağa çıkmak hakkımızı hukukumuzu ısrar ve inatla talep etmek  gerçek çözüm yoludur. Bir kez daha duymayan kulaklara duyuruyoruz görmeyen gözlere göstermeye çalışıyoruz , hep birlikte tüm maden işçisi kardeşlerimizi sokakta, ayakta, tetikte olmaya çağırıyoruz.

 

Mutlaka kazanacağız.

Maden işçisinin tek kuruşunu patronların cebinde bırakmayacağız!”

3500 Tazminat Mağduru Maden İşçileri

 

Bağımsız Maden-İş Yönetim Kurulu


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar