Sosyal medya saldırısı da yasalaştı!

Sosyal medya saldırısı da yasalaştı!

Sosyal medyanın susturulmasına ilişkin kanun teklifi de TBMM Genel Kurulu’nda sessiz sedasız kabul edilerek yasalaştı ve Meclis bir sonraki saldırılara yasal kılıf geçirmek üzere tatil edildi.

Kıdem tazminatının gasbedilmesinin gündemleştirilmesi, esnek çalışmanın temel emek rejimi haline getirilme çabası, dağın taşın “acele kamulaştırma”larla maden-enerji ve inşaat patronlarına peşkeş çekilmesi kararları, barolara dönük düzenleme, İstanbul Sözleşmesi, Ayasofya “raundu” derken bir bütün olarak halkın (işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, köylüler, doğa, yaşam alanları) savunma, haber alma, can güvenliği, yaşam-barınma haklarına dönük saldırılar bir bir gerçekleşiyor.

Ekonomik-siyasi-kültürel bir sentez oluşturan bu saldırganlık karşısında anlamlı bir muhalefet bulamadığı oranda vites büyütüyor. Yoklamalar yapıp bazen geri çekilmiş gibi göründüğünde bile daha büyük sıçramalarla sahneye geri dönüyor ve Hitlerci tipte faşist devlet-rejim biçimini bu gerçeklik içinde “tahkim” etme politikasını istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Toplumsal desteği genişletme gibi bir kaygıdan da kurtularak ya da bu kaygıyı Ayasofya hamlesi gibi sarhoş edici girişimlerle tolere edeceğini düşünerek… Her hamlesiyle aynı zamanda tarihsel-toplumsal gericilik birikiminin en balçıklaşmış halini dinamize ederek…

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin tozu dumanı arasında; tüm sıkıntılı yönlerine rağmen halkın en önemli haber kaynağı misyonuna oturan, tek ses haline getirilerek bir havuzda toplanan medya tekeline karşı alternatif bir mecraya dönüşen ve hatta birçok konuda toplumsal tepki ve reflekslere yön veren sosyal medyanın susturulmasına ilişkin kanun teklifi de TBMM Genel Kurulu’nda sessiz sedasız kabul edilerek yasalaştı ve Meclis bir sonraki saldırılara yasal kılıf geçirmek üzere tatil edildi.

AKP’nin MHP desteğiyle hazırladığı ve yasalaştırılan 9 maddelik bu kanunla sosyal medya mecraları fiilen kapatılmış olacak.

Yasada, Türkiye’de temsilci bulundurmayan sosyal ağlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak. Yükümlülükleri yerine getirmeyen sosyal ağlara 30 milyon liraya kadar para ve bant daraltma (erişememe) cezaları verilecek.

Hangi düzenlemeleri içeriyor?

-Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı Türkiye’de temsilci belirleyecek. Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcısına 10 milyon lira idari para cezası verilecek. Bu cezanın tebliğ edilmesinden otuz gün sonra yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde idari para cezası 30 milyon TL olacak. İkinci kez verilen idari para cezası tebliğinden otuz gün içinde yükümlülük yerine getirilmediği takdirde sosyal ağ sağlayıcısı reklam vermesi yasaklanacak. Cezanın bir sonraki aşaması ise sosyal ağ sağlayıcısına bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması olacak.

 

–Para cezaları bir yıl içinde tekrarlanması halinde cezalar bir kat arttırılarak uygulanacak.

 

–Kanun kapsamında verilen idari cezalar muhatabın yurtdışında bulunması halinde Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından bildirilecek.

 

–İçeriğin çıkarılması kararı verilebilecek.

 

–Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar para cezası verilecek.

 

–Kişilerin sosyal ağ sağlayıcısına başvurmaları halinde, başvurudan 48 saat içinde olumlu veya olumsuz cevap vermek zorunda kalacak.

 


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar