Sosyal medya tanımı genişletilip, platformlar cezalarla kontrol edilecek!

Sosyal medya tanımı genişletilip, platformlar cezalarla kontrol edilecek!

Koronavirüs salgınıyla mücadele adıyla Meclis’e getirilecek torba yasada sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler de var. Buna göre kullanıcılar da içerik kaldırılması talebinde bulunabilecek. Eğer başvurulara 72 saat içerisinde cevap verilmezse, sosyal ağlara para cezası kesilecek

Koronavirüsle mücadele adı altında hazırlanıp, işçilere ve işsiz kalan milyonlarca emekçiye günlük 39 TL’ye talim etmeyi dayatan ve işçi kıyımlarını ücretsiz izin maskesi altında sürdürerek, patronların esnek kuralsız çalışma rejimini temel biçim haline getirmelerini kolaylaştıran; zorunlu olmayan sektörler dışında üretimin durdurularak işçilerin ücretli izne çıkarılması hakkını pervasızca gasbeden; işçinin tazminat haklarını da hokus bokusla iç etmenin yolunu açan ve bunu da “işsizliği yasaklıyoruz, kimseyi aç bırakmıyoruz” kisvesi altında gerçekleştirmeye hazırlanan AKP’li devletin emekçilere dönük zihni sinir projeleri bitmek bilmiyor. “Meclis’e kapsamlı bir tasarı getireceğiz” denilen torba yasa hazırlığının sadece sözünü ettiğimiz “işten çıkarmayı yasakladık” palavrasını değil, toplumsal hayatın birçok alanına dönük yasakçı düzenlemeleri kapsadığı anlaşılıyor.

Tasarıya ilişkin parça parça yansıyan bilgilerden biri de sosyal medya platformlarına ilişkin olanı. Koronavirüsle mücadele adı altında hazırlanan pakete eklenen yeni düzenlemeyle, Twitter, Facebook, Instagram gibi mecralarda yapılan paylaşımlarla ilgili mesajı atana değil yayınlayana ceza verilebilecek. Ayrıca dev bir siber ordu yaratmış olan AKP bu polisliği kurumsal olmaktan da çıkararak, kullanıcıların da şikayeti şeklinde genişletecek.  Düzenlemeyle kullanıcılar da içerik kaldırılması talebinde bulunabilecek. Eğer başvurulara 72 saat içerisinde cevap verilmezse, sosyal ağlara para cezası kesilecek.

Sosyal medya tanımının genişletildiği, bu mecradaki ihbarcı ağına polislik rolü yüklendiği, platformların cezai yaptırımlarla sansüre ve yasakçılığa zorlandığı, kullanıcılarının bilgilerinin BTK’ya verilmesinin zorunlu hale getirildiği bu düzenleme pandemi fırsatçılığı ve saldırganlığı dışında bir şey ifade etmiyor.

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin’in haberine göre, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi metnine göre, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’na eklenecek maddeler şöyle:

Sosyal medya için yeni tanım

Kullanıcıların, internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerik, bilgi veya veriyi oluşturmalarına, paylaşmalarına veya görüntülemelerine olanak sağlayan gerçek veya tüzel kişiler kanununa eklenen maddeyle “sosyal ağ sağlayıcı” olarak tanımlanacak.

Büroda denetim geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yer sağlayıcıların kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini denetlemek için gerekli gördüğü takdirde olay mahallinde de inceleme yapabilecek veya yaptırabilecek. Kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurumlarının amir ve memurları BTK’nın denetim ekiplerine yardımcı olacak.

En az 1 yetkili Türkiye’de olacak

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, BTK ve adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından yapılacak başvuruların cevaplandırılması için yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilir bir şekilde internet sitesinde yer verecek. Eğer temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü yerine getirilmezse, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 59 oranında daraltılması için BTK sulh ceza hâkimliğine başvuracak. Kararın ardından 30 gün içerisinde yine temsilci belirlenmezse sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 95 oranında daraltılacak.

Kişiler başvurabilecek

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 72 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacak. Eğer cevap vermezse sosyal ağ sağlayıcıya 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası kesilecek. Sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarını uygulayacak ve başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları üç ayda bir BTK’ya bildirecek.

Veriler Türkiye’ye, içerik kalkmazsa tazminat

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü olacak. Bunu yerine getirmeyenlere, bir milyon Türk lirasından beş milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak. Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya içeriğe erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Yani eğer içerik kaldırılmazsa bundan böyle sadece içeriği üreten değil, onun yayınlamasına ve yayılmasına olanak sağlayan da cezalandırılacak.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar