SPM: İşsizlik verileri 2008-2009 krizi dönemindeki zirveye ulaşacak

SPM: İşsizlik verileri 2008-2009 krizi dönemindeki zirveye ulaşacak

TOBB’un araştırma kuruluşu Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM) işsizlikteki artışın devam ederek 2008-2009 krizi sonrasında zirve yapan rakamlara ulaşmasının beklendiğini belirtti

İstihdam seferberlikleri”, “10 yılda 10 milyon istihdam yarattık” masalları anlatıladursun işsizlik oranlarındaki durdurulamayan yükseliş bizzat patron örgütlerinin araştırma kurumlarınca ortaya konuluyor.

Toplum Yararına Program (TYP) gibi geçici işler -yani güvencesizliğin kalıcılaştırılıp-meşrulaştırılmasıyla- ya da stajyer- ve çırakların da hesaba katılmasıyla hesaplanan işsizlik oranlarına rağmen gerçek değişmiyor.

Bu gerçek son olarak TÜİK’in önümüzdeki hafta çarşamba günü açıklaması beklenen işsizlik verilerinden önce TOBB’un araştırma kuruluşu Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM) tarafından da ortaya konuldu.

SPM araştırmacısı Pınar Kaynak, işsizlikteki artışın devam ederek 2008-2009 krizi sonrasında zirve yapan rakamlara ulaşmasının beklendiğini belirterek, “2018 yılının 3. çeyreğinde gayrisafi sabit sermaye oluşumu (kamu ve özel sektör yatırımları) yüzde 4 küçülmüştür. Ocak döneminde ihracatın bir önceki döneme göre yüzde 3 oranında artmasıyla birlikte, ham madde ithalatı yüzde 6 oranında küçülmüştür. Diğer yandan sanayi üretim endeksi (SÜE) bir önceki döneme göre 1,1 puan azalmıştır. Tüm bu veriler ekonomide bir yavaşlamanın habercisi sayılabilir ve Şubat dönemi işgücü piyasalarına yansıması beklenmelidir” diye konuştu.

Şubat’ta işsizlik yüzde 14,7’den 14,9’a çıktı

SPM araştırmasında TÜİK’in önümüzdeki hafta çarşamba günü açıklayacağı Şubat 2019 dönemi işsizlik oranının yüzde 14.7’den yüzde 14.9 seviyesine çıkacağı hesabının yapıldığı belirtildi. SPM’nin tahminine göre, aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranının 0.3 puan artarak yüzde 17.1’e yükselmesi bekleniyor. SPM, genel işsizlik ve tarım dışı işsizlikteki artışa paralel olarak mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının da yine 0.3 puan artarak yüzde 15.8’e çıkacağı hesabını yaptı.

114 bin sanayi işçisi işsiz

SPM hesaplamalarına göre, şubat ayında istihdam oranı yatay seyrederek yüzde 44.5 düzeyinde kalırken, sanayi istihdamındaki düşüş devam edecek. Şubat ayında sanayide çalışan işçi sayısı ocak ayına göre 32 bin kişi birden azalarak 5 milyon 392 binden 5 milyon 360 bine gerileyecek.

Sanayi istihdamı Aralık 2018’de 5 milyon 474 bin düzeyinde bulunuyordu. Bu veriler, bu yılın ilk 2 aylık döneminde sanayide çalışan 114 bin işçinin işini kaybettiğini gösteriyor.

Sanayi yavaşlıyor

SPM raporunda, ocak döneminde kapasite kullanım oranının imalat sanayinde 3.8 puan azalarak yüzde 74.4’e, tüketim mallarında 0.4 puan azalarak yüzde 72.4’e, ara malları imalatında da 0.7 puan azalarak yüzde 73.8’e düştüğü belirtilirken, yatırım malları imalatında 0.4 puanlık artışla yüzde 74.5’e çıktığına dikkat çekildi.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar