Sudan genel greve nasıl hazırlandı

Sudan genel greve nasıl hazırlandı

Sudan’da 9 Haziran’daki sivil itaatsizlik kampanyası ve genel grev öncesi Radyo Dabanga’nın yayınladığı bir makaleye yer veriyoruz

Özgürlük ve Değişim için Birlik (AFC) muhalefeti tarafından yapılan çağrı üzerine hazırlıkları tamamlanan tüm Sudan’ı kapsayacak yaygın sivil itaatsizlik kampanyası ve genel grev başlıyor

Cuma günü Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA) tarafından yapılan açıklamada Pazar gününden itibaren tüm Sudanlılardan işe gitmemeleri, hükümet kurumları ile hiçbir ilişki kurmamaları ve resmi işlerini ertelemeleri talep edilmiştir. Açıklamada ayrıca bölgelerde ve şehirler arasında seyahat edilmemesi istenmiştir.

Yurttaşlardan tüm yolların sadece barikatlarla kapatılması ancak tutuklanmalara neden olmamak için barikatların savunulmaması istenmiştir.

Tanıklar, internet hizmetlerinin engellenmesi üzerine, kampanyanın yazılı kısa mesajlarla (bildiriler), yürüyüşler ve konuşmalarla desteklendiğini söylemişlerdir. Sivil itaatsizliğin kamusal yaşamı tamamiyle paralize edeceği beklenmektedir.

Profesyoneller (Meslek Sahipleri)

Doktorlar, öğretmenler, üniversite profesörleri, iş insanları, mühendisler, havacılar ve diğer meslek kuruluşları sivil itaatsizliğe ve greve katılacaklarını deklare etmişlerdir.

Askeri cunta, sivil itaatsizliğe karşı tutuklama kampanyasına girişmiş, aralarında pilot Adil el Mufti ve Hartum Dağıtım Şirketi direktörü mühendis Ezeldin Sirelkhatim’in de olduğu bazı elektrik mühendislerini tutuklamıştır.

Tutuklananların ailelerinin belirttiği gibi tutuklamalar güvenlik güçleri tarafından Perşembe ve Cuma gün yapılmıştır.

Eyaletlerdeki Durum

Mavi Nil

Mavi Nil’de işçilerin ve diğer çalışanların büyük bir bölümü siyasi grev ve sivil itaatsizliğe katılmak için hazır olduklarını açıklamışlardır.

Ed Damazin’deki AFC önderlerinden Abdelaziz Soreiba, Dabanga Radyosu’na yaptığı açıklamada grev ve sivil itaatsizliğe değişik sektörlerden gösterilen yaygın ilgi ve farkındalığın nedeni olarak Askeri Komutanlığın Hartum’da yaptığı katliamı göstermiştir. Askerlerin yoğun mevzilenmelerine rağmen Direniş Komitelerinin kentin içindeki yolları kapattıklarını söylemiştir.

El Gedaref

AFC’nin El Gedaref’teki önderlerinden Jaafar Khidir, kentte yaşayanlara çağrı yaparak onlardan barikatlar kurarak yolları kapatmalarını, evlerinde kalmalarını, işe gitmemelerini, dükkanlarını açmamalarını, sivil itaatsizlik ve grev için toplumsal dayanışma göstermelerini istediklerini söylemiştir. Jaafar Khidir, ayrıca itaatsizliğin büyük bir başarıya ulaşması konusunda Direniş Komitelerinin uzun süren toplantılar yaptıklarını belirtmiştir.

Kuzey Kordofan

AFC, eyaletin El Obeid kentinde Salı günü kitlesel gösteri düzenleyerek halkı Geçici Askeri Konsey (TMC) devrilene kadar politik ve sivil itaatsizliğe çağırmıştır. El Obeid’deki SPA sözcüsü Ali İbrahim, Dabanga Radyosu’na verdiği demeçte, Pazar günkü politik ve sivil itaatsizliğe direniş komiteleri, kamu ve özel sektör çalışanlarının yoğun ilgi ve katılım gösterdiklerini söylemiştir.

Ali İbrahim, kitleleri genel grev ve itaatsizlik hakkında aydınlatmak için AFC’nin çarşılarda, camilerlerde, mahallelerde konuşmalar ve toplantılar yaptığına işaret ederek, kamu çalışanlarına da bir çağrı yaparak askeri cuntanın devrilip yerine sivil hükümet geçene kadar yapılacak olan siyasi greve aktif olarak katılmalarını istemiştir.

Ayrıca kitlelerden barışçı devrimci harekete sadık kalmalarını ve şiddete başvurmamalarını istemiştir.

Port Sudan

Kızıl Deniz Eyaletinde liman işçileri ve havaalanı işçileri, iktidarın sivillere bırakılması amacıyla 5 gündür grev ve sivil itaatsizlik eylemlerini sürdürmektedirler.

Kent sakinleri ve gazeteciler Dabanga Radyosu’na sivil itaatsizlik için bütün bölgelerde yapılan yüksek profilli kampanyanın direniş komitelerince organize edildiğini söylemişlerdir.

Kuzey Sudan’daki Nil Nehri Eyaleti içinde bulunan Atbara’da AFC değişik meslek örgütlerine başvurarak, onları askeri rejimi devirmek amacıyla yapılan siyasi greve ve sivil itaatsizliğe katılmaya davet etmiştir.

AFC, Pazar günü broşürler dağıtarak o gün yapılacak olan siyasi greve herkesi geniş olarak katılmaya çağırmış ve kitlelerden askeri hareketi felç etmek için tüm ana yolları kapatmalarını istemiştir.

Atbara’daki Demiryolu İşçileri Sendikası Hazırlık Komitesi, işçilerden Pazar günü işyerlerine gitmemelerini istemiştir.

Cunta taktikleri hakkında SPA uyarısı

SPA, Cuma günü bir açıklama yaparak Sudanlıları cunta ve cunta taraftarlarının genel grevi ve sivil itaatsizliği başarısız kılmak için şiddeti provoke eden taktikleri hakkında uyarmıştır.

SPA açıklaması şöyledir:

Askeri cuntanın şiddet kampanyasını yürütmeye devam ederek, devrimcilerin ve siyasi aktivistlerin tutuklanacaklarına ilişkin bazı raporlarını elde etmiş bulunuyoruz. Güvenlik aygıtının militanları ve Janjaweed Tugayları, bazı politik liderleri ölümle tehdit ederek tutuklamıştır. Çok sayıda devrimci kaybedilmiş ve akıbetleri hakkında hiçbir bilgi edinilememiştir.

 

Yaklaşan sivil itaatsizliği ve siyasi grevi kırmak ve başarısız olmasını sağlamaya yönelik olduğu açıkça belli olan bir girişimle TMC, güvenlik güçleri ve Janjaweed milisleri tehditlere girişmiş ve zaten çok sayıda bankacıyı, ekonomisti, elektrik mühendisini, havaalanı işçisini ve ülkenin önemli sektörlerinde çalışanlarını tutuklamıştır. Sivil itaatsizliğin ve siyasi grevin ana amacı askeri konseyi devirmek ve iktidarı ‘Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu’ uyarınca sivil geçici otoriteye vermektir.

 

Sindirme, terörizm ve dezenformasyon

Devam eden sindirme, terörizm ve dezenformasyon metodları bize öğretmiştir ki, TMC ve milisler yeni kirli entrikalarla şiddet olaylarını provoke edecekler, halkın malına, mülküne ahlaksızca ve nefret verici biçimde saldırarak bu saldırıları devrimcilere, özgürlük ve değişim güçlerine mal etmeye çalışacaklardır. Bütün bunları halkımızın birliğini bozmak, genel grev ve sivil itaatsizlik ile ifade edilen barışçı direnişi kırmak için yapılmaktadır.

 

Yıkıcı ve baskıcı gelişmeler

Bu yıkıcı ve baskıcı gelişmeler karşısında biz, özel ve kamu sektörlerinde çalışan tüm işçilerden sivil itaatsizlik ve siyasi grev araçlarına ve amaçlarına kesin olarak uymalarını talep ediyoruz. Bu barışçıl yöntemler sayesinde şehitler sevgiyle anılacak, arkadaşlarımızın hayatları korunacak ve onların mücadelesine sadık kalınacaktır. Siyasi liderlerin katledilmelerinin gözardı edilmemesi ve akan kanın durdurulması amacıyla başta bankalar, finansal ve ekonomik işlem yapan kurumlar olmak üzere tüm bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan baskıcı otorite ile hiçbir ilişki kurmamalarını rica ediyoruz. Aynı zamanda gayrimeşru askeri konseyin yaptığı her türlü şiddeti, saldırıyı ve tutuklamaları kınıyoruz.

 

Devrimcilerin kararlılığını selamlıyoruz. TMC’nin tüm şeytani planlarının farkındayız. Çok yakında tanık olacağımız kurtuluşun şafağına dek tüm olasılıkları göz önüne alarak çalışıyoruz.Tüm devrimcilere, mahalle komitelerine, direniş ve grev komitelerine örgütlülük düzeylerini artırmaları, önleyici tedbirleri alarak karşı kampanyayı boşa çıkarmaları ve bunları bilinçli, güvenli ve dikkatli biçimde yapmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz.

 

Dabanga Radyosu

https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-prepared-for-general-strike-today


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar