TİKB 4. Konferans Raporu

TİKB 4. Konferans Raporu

Okuyacağınız metin, TİKB’nin 2010 yılında ayrılıkla sonuçlanan 4. Konferansı’nın çoğunluk tarafından kabul edilen örgütsel raporudur.

ÖNSÖZ

Okuyacağınız metin, TİKB’nin 2010 yılında ayrılıkla sonuçlanan 4. Konferansı’nın çoğunluk tarafından kabul edilen örgütsel raporudur.

Ancak gerek o kesitte yaşanan krizin derinliği gerekse neoliberalizmin ideolojik yörüngesine girmiş küçük burjuva tasfiyeci bir aydın hizbiyle yaşanan tartışmaların kapsamı nedeniyle klasik bir örgütsel rapor sınırları içinde kalmamıştır. Güncel olduğu kadar, TİKB’nin ‘90’ların ortalarından itibaren yaşadığı krizlere kaynaklık eden yapısal-tarihsel zaaflarına da eğilen bir tarih okumasıdır. Bu yönüyle kapsamlı bir özeleştirel içeriğe sahiptir.

Bir yönüyle de, TİKB’nin zayıf düşmesini de fırsat bilerek sahneye çıkan yalan ve demagojiye dayalı egosantrik tarih yazıcılarına bir yanıt özelliğini taşımaktadır

4.Konferans Raporu’nun bugün basılı olarak yayınlanmasıyla, bu tarihsel hesaplaşmanın ve onun arka planının daha geniş kesimlere ulaşması amaçlanmaktadır.

Diğer yandan bu belge, TİKB’nin tasfiyecilik batağına sürüklenmesinde belirleyici bir role sahip olmakla kalmayıp 4. Konferans sürecini de bilinçli olarak uzatıp çürüten nihilist aydın oportünizmiyle devrimci bir hesaplaşmanın temel metinlerinden biridir.

O günlerde, kof bir böbürlenmeyle kendilerini “geleceğin temsilcileri” olarak tanımlayan neoliberal aydın oportünizminden bugün geriye, tükenmiş bir enkazdan başka bir şey kalmamıştır.

Buna karşın TİKB ayağa kalkmış, yaralarını sarmış, ayrılıktan 2.5 yıl sonra gerçekleştirdiği I. Kongre’siyle, programsız devrimciliğe son vermiş, tüzüğünü, hedeflerini ve iddiasını yenilemiş olarak savaşımını sürdürmektedir.

Elinizdeki belgenin, 4. Konferans’tan yaklaşık 3 yıl sonra basılı hale getirilmesinin temel bir nedeni de bu tarihsel devamlılık ilişkisinin belgelenmesidir.

O sürece ilişkin bütün belgelerle birlikte daha önce internet ortamında tamamı yayınlanmış olan Rapor, baskıya hazırlanırken, güncelliğini yitirmiş, (sadece bu nedenle) gereksiz görülen kimi ekler çıkarılmıştır.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20 Eylül 2012

 

 


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar