TOBB işçi lehine olan tüm yasaların değiştirilmesini buyuruyor

TOBB işçi lehine olan tüm yasaların değiştirilmesini buyuruyor

İşçi sınıfının sadece kıdem tazminatının gaspıyla değil, başka pek çok düzenlemeyle de güvencesiz-esnek çalışmaya mahkum edilmesini hedefleyen TOBB önerileri YOİKK’te kabul edildi

Burjuvazi esas gündeminden hiç uzaklaşmıyor. Seçim gümbürtüsü, hayat pahalılığı, işsizlik, S-400 restleşmeleri… arasında emek sömürüsünü derinleştirecek, esnek güvencesiz çalışmayı temel çalışma biçimi haline getirecek, işçi sınıfının mücadelelerle yasalara geçirip, hukuksal karşılığını yarattığı tüm haklarının gasbedilmesini sağlayacak düzenlemelerdeki ısrarını sürdürüyor.

TOBB’un 16 Mayıs 2019’da toplanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’na (YOİKK) sunup, kabul ettirdiği öneriler bunun çarpıcı ifadesi. İşçi sınıfının sadece kıdem tazminatının gaspıyla değil, başka pek çok düzenlemeyle de güvencesiz-esnek çalışmaya mahkum edilmesini hedefleyen bu öneriler konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlendirildi ve anında işe koyuldu.

Akademisyen yazar Aziz Çelik’in sosyal medya hesabından flood olarak paylaştığı kararlar işçi sınıfı lehine olan tüm hukuksal mevzuatın esnek-güvencesiz çalışmayı temel çalışma biçimi haline getirecek sayısız saldırıyı içeriyor.

Çelik’in konuyla ilgili yaptığı ve sendikaları göreve çağırdığı paylaşım şöyle:

YOİKK önerilerine göre, 1) Belirli süreli (geçici) çalışma daha da esnekleştirilecek. Öneriye göre “belirli süreli sözleşmeler esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste yapılamaz” kuralı “dörtten fazla üst üste yapılamaz” şeklinde değiştirilecek.

 

YOİKK önerilerine göre, 2) İşçi alacaklarında dava açma süresi 5 yıldan bir yıla inecek. 3) Deneme süresi 2 aydan 6 aya çıkarılacak. 4) Telafisi yapılacak çalışmanın süresi 2 aydan 6 aya çıkarılacak ve işçinin onayı aranmayacak.

 

YOİKK önerilerine göre, 5) Denkleştirme çalışması yapılacak süre 2 aydan 4 aya çıkarılacak. 6) İşçi Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı yeniden ele alınarak gereksiz olarak nitelenen yükler kaldırılacak yeni bir sistem tasarlanacak. Diğer bir ifadeyle 6331 sayılı yasa tasfiye edilecek.

 

TOBB tarafından önerilen ve YOİKK tarafından kabul edilen bu öneriler “çalışma mevzuatının uluslararası normlar çerçevesinde esnekleştirilmesi” gibi absürt bir başlık altında sunuluyor.

 

TOBB’un bu önerileri kabul edilirse. İş hukukun son kırıntıları da ortadan kalkacak ve çalışma hayatı dikensiz gül bahçesi haline gelecek. Sendikalar çok geç olmadan TOBB’un bu pervasız önerilerini bertaraf etmek için kolları sıvamalı.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar