TÜİK’in rakam oyunları da krizin boyutlarını gizleyemiyor

TÜİK’in rakam oyunları da krizin boyutlarını gizleyemiyor

TÜİK’in ücretsiz izinlileri, iş arama umudunu kaybettikleri için resmi başvuru yapmayan milyonları saymadığı, geçici işlerde çalışanları kapsamına aldığı veriler bile ekonomideki kritik durumu saklamaya yetmiyor: Haziran ayında işsizlik orayı yüzde 13,4’e yükseldi! Kayıtdışı büyüdü, genç işsizlik tırmandı, istihdamdaki erime sürüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı işsizlik istatistiklerini açıkladı. TÜİK, resmi olarak iş arayan işsiz sayısını 4,1 milyon, işsizlik oranını da yüzde 13,4 olarak belirtti. Kendisiyle çelişerek 2 milyondan fazla insanın artık işgücünde olmadığını söylediği halde onları oranlar içine almadı. Kısacası TÜİK’in “ekonomide V şeklinde bir toparlanma bekliyoruz” martavallarıyla paralellik arzeden rakam oyunları, gündelik hayatın en somut sorunu olan işsizlikteki tırmanışı gizlemeye yetmedi.

Hayatın gerçeğini ifade eden rakamlarsa çok farklı. DİSK-AR bunu; geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyon 194 bin, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,9 olarak açıkladı. İşsizlik ve iş kaybı toplamının yüzde 40,4, ümitsiz işsizlerin sayısının iki katın üzerine çıktığını belirtti.

TÜİK’in ücretsiz izinlileri, iş arama umudunu kaybettikleri için resmi başvuru yapmayan milyonları saymadığı, geçici işlerde çalışanları kapsamına aldığı veriler bile ekonomideki kritik durumu saklamaya yetmiyor. Her üç işçiden birinin kayıtdışı çalıştığı, her üç gençten birinin kayıp olduğu, istihdam oranlarının düştüğünü gizleyemeyen TÜİK verileri de kendi başına çok şey anlatıyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile yüzde 15,9 oldu.

İstihdamda 2 milyona yakın erime

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 981 bin kişi azalarak 26 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 4,0 puanlık azalış ile yüzde 42,4 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 274 bin, sanayi sektöründe 319 bin, inşaat sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 298 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3’ü tarım, yüzde 20’si ı sanayi, yüzde 5,8’i inşaat, yüzde 55,0’ı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2020 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 134 bin kişi azalarak 30 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 4,3 puanlık azalış ile yüzde 49,0 olarak gerçekleşti.

3 işçiden biri kayıt dışı çalışıyor

Haziran 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalarak yüzde 31,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,3 puan azalarak yüzde 18,9 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık artışla yüzde 13,7, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 16,0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 4,0 puanlık azalışla yüzde 47,1, işgücüne katılma oranı ise 4,4 puanlık azalışla yüzde 54,5 oldu.

3 gençten biri kayıp

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık artışla yüzde 26,1, istihdam oranı ise 6,0 puan azalarak yüzde 28,2 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 7,4 puanlık azalışla yüzde 38,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 puanlık artışla yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 14,3 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 136 bin kişi artarak 4 milyon 330 bin kişi olarak gerçekleşti.


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar