“Ücretsiz izin” köleliği 2 ay daha uzatıldı

  • In _
  • 04/09/2020
“Ücretsiz izin” köleliği 2 ay daha uzatıldı

Hem patronları bir sürü külfetten kurtararak ihya eden hem de burjuva devleti işsizlik oranlarının düşük görülmesiyle “rahatlatan” ücretsiz izin uygulaması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 ay daha uzatıldı

Ekonomik krizin derinliğinin somut ifadesi olan işsizlik oranları ve hayat pahalılığını, rakamlarla oynayarak yokmuş gibi göstermeye çalışan burjuva iktidar koalisyonu; patronları işçiye tazminat haklarını ödeme külfetlerinden kurtaran tek taraflı ücretsiz izin uygulamasını yani fiili işsizliği Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle 2 ay daha uzattı.

Sözümona işten çıkarmanın yasaklandığı bu fiili işsizlik formülünün amaçlarından birinin işsizlik oranlarını düşük göstermek olduğuysa herkesin malumu. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yani yine işçinin cebinden ödenen aylık 1168 TL’ye talim ettirilen işçilerin işsizlikten korunduklarıysa sadece palavra. Patronlar özellikle sendikal çalışma yürüten işçileri, tazminat haklarını ödemeyecekleri ve işsizlik sigortasından yararlanamayacakları 29. maddeden (yüz kızartıcı suç!) atıyor, atmaya devam ediyor; ki Nisan 2020’de yapılan düzenlemede de onlara bu hak verilmişti!

Hem patronları ihya eden hem de burjuva devleti işsizlik oranlarının düşük görülmesiyle “rahatlatan” bu modelin uygulamasının önümüzdeki aylarda yeniden yeniden uzatılacağıysa sır değil.

16 Nisan 2020 tarihinde İş Kanunu’na eklenen geçici maddeyle iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. Krizin ağırlığını “algı yönetimi” oyunlarıyla hafifletmeye çalışan burjuva devlet, o tarihten bu yana 3 aylık, 1 ya da 2 aylık uzatmalarla bu uygulamayı çok sevdiğini göstermiş oldu.

Son olarak 17 Ağustos’ta 1 ay daha uzatılan ve 16 Eylül’de süresi dolan ve şimdi 2 ay daha uzatılan köleliğin en onur kırıcı biçimlerinden biri olan bu uygulama belli ki 2 ay sonra yeniden uzatılacak!  Nitekim Nisan’da yapılan düzenlemede patronlara, işçiyi 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı verilirken, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021’e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi tanınmıştı.

İşsizlik rakamlarının resmi verilere göre bile 12 milyonun üzerinde seyrettiği, kalıcı ve uzun süreli işsizliğin temel bir eğilim haline gelmeye başladığı bu koşullarda işçi sınıfının işsiz işçiler bölüğünün daha da büyüyeceği sır değil. Bu bölüklerin çalışma hakkı temelinde mücadeleye seferber edilmesinin ne kadar yakıcılaştığı da…


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar