Varank’tan patronlara: Sizin talebinizle getirdik, ama sesiniz çıkmadı!

Varank’tan patronlara: Sizin talebinizle getirdik, ama sesiniz çıkmadı!

TOBB Ekonomi Şurası’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın patronlara, “sizin talebinizle Meclis’e getirdiğimiz düzenlemelere işçiler tepki gösterdi, fakat sizin cephenizden ses çıkmadı” dediği ve “İş dünyasını yanımızda görmek istiyoruz” diye sitem ettiği öğrenildi

“Reform”, “şeffaflık”, “acı ilaç” kavram setinin sık sık yinelendiği bugünlerde burjuvazinin çeşitli katmanlarıyla ardı ardına toplantılar düzenleniyor, bu toplantılarla onların kolektif çıkarları arasında uyum yaratılmaya çalışılırken, uluslararası sermaye ve sıcak para kaynaklarına “güven” mesajı verilip duruluyor. Mevcut faşist iktidar blokunun burjuva klikler arasında denge kurma, sarsılan destek ve güveni kurulmaya çalışılan bu dengeyle yeniden tesis etme çabasının devam ettiği bu koşullarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da 18 Kasım’da düzenlenen TOBB Ekonomi Şurası’na katılmıştı.

Şurada oda ve borsa başkanlarının talepleri, yerel yatırımlar yanında sözleşmeli tarım, salgın nedeniyle ertelenen vergi-primlerin gelen ödemeleri, kredi geri ödemelerinin yarattığı sorunlar, ulaştırma, patronların KDV alacağı, OSB altyapısı, vergi ve prim yüklerinin azaltılması etrafında dönmüş, işçi sınıfına dönük saldırılarda vites büyütülmesi istenmişti.

Dünya Gazetesi’nden Mehmet Kaya’nın haberine göre Şura’da patronların sömürünün daha fazla derinleştirilmesine dönük taleplerine Varank’ın “sitemle” yanıt verdiği öğrenildi.

Varank’ın daha önce “istihdamı geliştirme”, “pandemi koşullarında iş olanakları açma” gerekçesiyle getirdiklerini söyledikleri ve 25 yaş altıyla 50 yaş üstündeki işçilerin esnek-kuralsız-güvencesiz çalışmalarının, dolayısıyla bu biçimin giderek temel çalışma biçimi haline gelmesinin önünü açacak “belirli süreli iş sözleşmesi” düzenlemelerinin patronların talebiyle gündeme getirildiğini belirttiği, ancak işçi kesiminin yoğun tepki gösterdiği, fakat patronlar cephesinden ses çıkmadığını vurgulayarak, “İş dünyasını yanımızda görmek istiyoruz” dediği ifade edildi.

Belli ki burjuva iktidar blokunun AKP cenahı, burjuvazinin çözülen desteğini sadece vaatlerle değil, aynı zamanda elindeki olanakları da bir şantaj haline getirerek yeniden tesis etmeye çalışıyor. Varank’ın “siteminin” başka bir izahı olmasa gerek: Siz bize desteğinizi verin, biz istediğiniz her şeyi gerçekleştirelim!

Varak’ın sözünü ettiği düzenleme

TBMM’ye getirilen torba kanun teklifinde “esnek ve kısmi çalışma” düzenlemesi yer alıyordu.

İşçi sendikalarının tepkisini çeken maddelerden ilki, 25 yaşını doldurmayan veya 50 yaş ve üzerindeki işçilerle yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin 2 yıla kadar koşulsuz yapılabilmesini düzenliyordu.

Tartışmalı maddelerden biri de 25 yaş altı olup 10 günden az çalışma günü olanlara yönelik düzenlemeydi. Bu maddenin 25 yaş altındaki işçilerin işsizlik, malullük, yaşlılık gibi sosyal güvenlik haklarından yararlanmasını ortadan kaldıracağı belirtiliyordu.

Sendikalar, düzenlemenin kıdem tazminatı ile emeklilik hakkını gasp ettiğini açıklamış ve eylemler yapmıştı. Tepkilerin ardından düzenleme yasa teklifinden çıkarılmıştı.

 


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar