Ya diplomalı işsizlik ya asgari ücret!

Ya diplomalı işsizlik ya asgari ücret!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin hazırladığı Üni-Veri Raporu da üniversite mezunu gençlerin ya diplomalı işsizliğe ya da asgari ücrete mahkum edildiklerini çarpıcı verilerle ortaya koydu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin hazırladığı Üni-Veri Raporu da üniversite okumanın tarihsel anlamının nasıl bir değişim yaşadığını, diplomalı işsizlik gerçeğini ve emek sömürüsünün düzeyini ortaya koydu. Eskiden üniversite okumak iş dahası iyi bir iş bulmanın, güvencenin, belirli bir toplumsal statünün simgesiydi. Özellikle hukuk, mühendislik, iktisat, kamu yönetimi, siyasal, uluslararası ilişkiler gibi bölümler prestijliydi. Fakat öğrenciliğin, akademisyenliğin ve bir bütün olarak akademinin anlam değiştirdiği bu süreçte öğrencilerin hızlı iş bulabilecekleri bölümler tercih ettiklerini, onlarda da bir şişme olduğunu biliyoruz. Mantar gibi çoğalan butik-özel üniversitelerle birlikte   üniversite mezunlarının hızla diplomalı işsizler ordusuna katıldıkları verilerle de sabit bir gerçektir.

Okul bittikten aylar sonra iş bulanların hangi koşullarda çalıştıkları da öyle… Üni-Veri Raporu bu gerçeği çarpıcı verilerle ortaya koyuyor.

70 bölüm mezunlarının iş bulma süresi, başlangıç ücretleri ve kamuda işe yerleşme oranları ele alınan rapora göre, iş bulabilen hukuk mezunlarının yüzde 40’ı, öğretmenlik mezunlarının yüzde 56’sı, işletme mezunlarının ise yüzde 66’sı asgari ücretle iş başı yaptı.

0-6 ay içinde iş bulan bölüm sayısı sınırlı kalırken Su Ürünleri mezunlarının yüzde 52’sinin, Türk Dili ve Edebiyatı mezunlarının yüzde 47’sinin, Ziraat ve Tarım mezunlarının ise yüze 45’inin mezuniyetten ancak 12 ay sonra iş bulabildiği bildirildi.

İktisat mezunlarının yüzde 39,3’ünün okuldan ayrıldıktan sonra ancak 12 ay ya da üzerindeki sürelerde iş bulabildiği ifade edildi. İktisat mezunlarının yüzde 68’inin asgari ücretle işe başladığı kaydedildi.

Benzer bir tablo hukuk mezunları için de gerçekleşti. Buna göre, Hukuk öğrencilerinin yüzde 20’si mezuniyetin ardından 6-12 ay içinde, yüzde 19,4’ü ise 12 ayın üzerinde sürelerde işe girebildi. Hukuk mezunlarının yüzde 40’ının işe başlangıç ücreti ise asgari ücret ile 2 bin 999 TL arasında oldu.

Raporda Arkeoloji, Diş Hekimliği, Felsefe, İşletme ve Matematik bölümlerinden mezun olan ve asgari ücretle iş başı yapanların oranına ilişkin şu veriler paylaşıldı:

– Arkeoloji: Yüzde 76

– Diş Hekimliği: Yüzde 39,4

– Felsefe: Yüzde 66

– İşletme: Yüzde 66,3

– Matematik: Yüzde 61

Asgari öğretmenlik

Bölüm mezunlarından toplanan veriler ile oluşturulan raporda, öğretmenlik mezunlarının iş bulma süresi ve başlangıç maaşlarına ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, öğretmenlik mezunlarının yüzde 31’i mezuniyetin ardından bir yıl içinde iş bulamazken iş bulanların yüzde 56’sının işe başlangıç ücreti de asgari ücret ile 2 bin 999 TL arasında değişti. Rapora göre, öğretmenlik mezunlarının kamuda işe yerleşme oranı da yüzde 75’te kaldı.

Gençler, hangi bölümden mezun olduğu fark etmeksizin işsizler ordusuna katılırken Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler mezunlarında farklı bir tablo yaşanmadı. Verilere göre, bu bölümlerden mezun olanların yüzde 67’si asgari ücretle iş yaşamına atılırken yüzde 43’ü, 12 ay içinde iş bulamadı.

 


Yorum yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacak. İşaretli alanları doldurmanız zorunludur *

Yanıtı iptal et

İlgili yazılar